Mieszkanie za remont

 Od 7 maja, mieszkańcy Tarnowa mogą składać zgłoszenia do miejskiego programu dzięki któremu w zamian za wyremontowanie należącego do miasta mieszkania, będzie można uzyskać umowę najmu na czas nieoznaczony. Wnioski przyjmowane będą przez miesiąc.

 

Od dziś, 7 maja, przyjmowane są zgłoszenia od tarnowian chcących skorzystać z miejskiego programu, dzięki któremu w zamian za wyremontowanie należącego do miasta mieszkania, będzie można uzyskać umowę najmu na czas nieoznaczony. Zgodnie z regulaminem, wnioski będą przyjmowane przez miesiąc od daty wywieszenia wykazu mieszkań, które będą objęte projektem. Chętni mogą wskazywać po dwa lokale z tej puli. Osoby zainteresowane tym rodzajem wynajmu muszą spełnić określone warunki, w tym między innymi: mieszkać w Tarnowie, zmieścić się w ustalonym kryterium dochodowym, złożyć wniosek i zaświadczenie o średnim dochodzie, przypadającym na członka gospodarstwa domowego. Nie mogą też być właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego, nie mogą również posiadać prawa do lokalu. Program nie obejmie osób, które mieszkają w zadłużonych lokalach lub dostały wyroki eksmisyjne. Z wynajmu, opartego na nowych zasadach, mogą skorzystać zarówno osoby, które mają już uprawnienie do wynajmu lokalu z zasobów miasta i oczekują na ofertę wynajmu, jak również te, które nie zwracały się jeszcze do magistratu o pomoc w tej sprawie. Najemca wykonuje remont na własny koszt, bez prawa do zwrotu poniesionych nakładów, a wcześniej ogląda lokal i zapoznaje się z jego stanem technicznym. Zmiana zasad wynajmu miejskich lokali została wprowadzona w odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców, którzy niejednokrotnie deklarowali chęć wynajęcia niewyremontowanego lokalu w zamian za przeprowadzenie napraw na własny koszt. Uchwałę w tej sprawie podjęła na kwietniowej sesji Rada Miasta Tarnowa. Do tej pory mieszkania wymagające odświeżenia, nazywane „wolnostanami” czekały na wyłonienie wykonawcy remontu w drodze przetargu. Zmiany w zasadach wynajmu pozwolą na uniknięcie czasochłonnych procedur i długotrwałego poszukiwania firm, chętnych do wykonania remontu. Niezbędne informacje można uzyskać w Wydziale Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Tarnowa przy ulicy Nowej 4 w pokojach nr 309, 316 i 318 na 3 piętrze. Tam do pobrania są również potrzebne druki. Można też dzwonić pod numery telefonów: 14 68 82 782, 14 68 82 716 lub 14 68 82 718.

 

07.05.2019
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |