ZUS kontroluje

 Dzięki wprowadzeniu e-zwolnień, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może na bieżąco reagować na pojawiające się nieprawidłowości. I reaguje. W Małopolsce w I kwartale tego roku ZUS przeprowadził ponad 12 tysięcy kontroli zwolnień lekarskich. W ich efekcie wstrzymano wypłatę świadczeń na kwotę prawie 800 tysięcy złotych.

 

W I kwartale tego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził w Małopolsce ponad 12 tysięcy kontroli zwolnień lekarskich. W ich wyniku wydano 725 decyzji pozbawiających prawa do zasiłku, a kwota oszczędności z tego tytułu wyniosła w prawie 800 tysięcy złotych. W takim samym okresie ubiegłego roku małopolskie oddziały ZUS skontrolowały 11,6 tysiąca osób, wydano 624 decyzje, a kwota oszczędności wyniosła 456 tysięcy złotych. Zgodnie z przepisami, Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi dwa typy kontroli: dotyczącą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich. W pierwszym przypadku lekarze orzecznicy ZUS weryfikują, czy osoba na zwolnieniu lekarskim nadal jest chora i tym samym niezdolna do pracy. Przy drugim typie kontroli pracownicy ZUS sprawdzają, czy chory wykorzystuje zwolnienie lekarskie zgodnie z jego przeznaczeniem, a nie np. pracuje.

Narzędziem pomocnym w ujawnianiu nieprawidłowości są elektroniczne zwolnienia lekarskie, które stały się obowiązkowe od 1 grudnia 2018 roku. Zakład, mając do dyspozycji bieżące dane o wystawianych zwolnieniach lekarskich, może szybciej i skuteczniej reagować na potencjalne nadużycia. ZUS przypomina, że prawo prowadzenia kontroli wykorzystania zwolnień lekarskich mają również pracodawcy zatrudniający powyżej 20 osób.

 

09.05.2019
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |