Szkoła z wyboru?

 11 czerwca zamknięty został kolejny etap naboru do tarnowskich szkół ponadpodstawowych. Ten rok jest trudny, bo o przyjęcie do szkół ubiegają się dwa roczniki uczniów. Reforma szkolnictwa spędza sen z powiek nie tylko uczniom i rodzicom, ale i samorządom, które do oświaty coraz więcej muszą dokładać z własnych budżetów.

 

11 czerwca zamknięty został kolejny etap naboru do tarnowskich szkół ponadpodstawowych, polegający na założeniu elektronicznych kont przez uczniów chcących kontynuować naukę w miejskich szkołach. Przypomnijmy, iż w roku szkolnym 2019/2020 do szkół tego typu trafią absolwenci klas VIII szkół podstawowych i III klas gimnazjów.

Według danych Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa w miejskich szkołach ponadpodstawowych przygotowanych zostało na rok szkolny 2019/2020 w sumie 5200 miejsc. Zainteresowani absolwenci podstawówek i gimnazjów założyli 5627 kont w tym: 2773 uczniów po VIII klasach szkół podstawowych i 2854 uczniów po III klasach gimnazjów. Każdy z uczniów, którzy założyli konta, miał prawo wybrać trzy szkoły – pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru.

Absolwenci podstawówek wybierali czteroletnie licea ogólnokształcące, pięcioletnie technika i odpowiednie dla nich branżowe szkoły I stopnia. Z kolei niedawni gimnazjaliści mogli wybierać trzyletnie licea, czteroletnie technika i branżowe szkoły I stopnia dla absolwentów gimnazjów.

W kontekście tego etapu naboru ważna jest informacja, iż tarnowskie szkoły podstawowe i gimnazjalne, zarówno publiczne jak i niepubliczne, ukończyło w dobiegającym końca bieżącym roku szkolnym 2458 uczniów. Wynika z tego, iż dalszą nauką w miejskich szkołach ponadpodstawowych zainteresowanych jest 3169 uczniów, którzy gimnazja i podstawówki kończyli w innych miejscowościach.

Obecnie szkoły będą przeprowadzały weryfikację i tworzyły listy przyjętych na podstawie liczby zgromadzonych przez uczniów punktów (m.in. punkty za świadectwo, za końcowe oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch innych przedmiotów, punkty za egzamin ósmoklasisty i gimnazjalny, za ukończenie szkoły z wyróżnieniem, za aktywność społeczną…). Ustalone odgórnie punktowe minimum w liceach ogólnokształcących wynosi 100, choć dyrektorzy placówek mogą ten limit podnieść – np. w III LO w Tarnowie wynosi on 130 punktów. Limit dla techników to 95 punktów.

Powszechnie krytykowana przez środowiska oświatowe rządowa reforma szkolnictwa i konieczność przyjęcia obecnie do szkół ponadpodstawowych dwóch roczników uczniów to dla samorządów kolejne poważne obciążenie finansowe, bowiem rządowa subwencja na oświatę już od dawna nie wystarcza na funkcjonowanie szkół. W przypadku tarnowskiego samorządu subwencja na 2019 rok wyniosła 196 milionów 840 tysięcy złotych, natomiast tegoroczne wydatki na oświatę szacowane są na ok. 300 milionów zł, ale bez kosztów podwyżek płac dla nauczycieli zapowiadanych od 1 września – projekt poselski w tej sprawie jest procedowany przez Sejm. Różnicę samorząd musi pokryć z własnego budżetu.

Dodatkowe informacje na temat naboru do szkół ponadpodstawowych można uzyskać od Bogumiły Porębskiej, szefowej Wydziału Edukacji UMT, tel. 014 6882464.

12.06.2019
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |