Powiat ze wsparciem dla niepełnosprawnych

 Blisko 264 tysięcy złotych przyznanych przez Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, trafi do placówek powiatu tarnowskiego w związku z realizacją projektów z Programu wyrównywania różnic między regionami,. Umowy na dofinansowanie projektów podpisane zostały w Starostwie Powiatowym w Tarnowie, w obecności Józefy Szczurek-Żelazko, wiceminister zdrowia.


W Starostwie Powiatowym w Tarnowie 8 lipca podpisane zostały umowy na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami. - Ogólna wartość wszystkich czterech projektów, które zostaną dofinansowane w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III wynosi prawie 450 tysięcy złotych - mówi Starosta Tarnowski Roman Łucarz. - Dofinansowanie ze środków PFRON to blisko 264 tysiące złotych. Dzięki projektom zakupione zostaną trzy dziewięciomiejscowe samochody przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy, Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzepienniku Biskupim oraz Zakładu Aktywności Zawodowej, prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Piast” im. W. Witosa w Woli Rzędzińskiej. - Zakup specjalistycznie wyposażonych samochodów to wyjście naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych - tłumaczy Dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON, Marta Mordarska. - Kwota dofinansowania ze środków PFRON na każdy z tych samochodów wynosi po 80 tysięcy złotych. Do Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie trafią natomiast środki PFRON przeznaczone na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. Będzie to kwota ponad 21 tysięcy złotych. Umowy na realizację projektów zostały podpisane w Starostwie Powiatowym w Tarnowie przez Starostę Tarnowskiego Romana Łucarza, Etatowego Członka Zarządu Powiatu Tarnowskiego Tomasz Stelmacha, Dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON Martę Mordarską, a także pozostałych beneficjentów - Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski Marka Karasia oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Piast” z Woli Rzędzińskiej. Podpisanie odbyło się w obecności Minister Zdrowia - Józefy Szczurek-Żelazko. - Dzisiejsze wydarzenie i podpisanie umów z Programu wyrównywania różnic między regionami wpisuje się w politykę rządu w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych, w tym Programu Dostępność plus - mówi Józefa Szczurek Żelazko. - Podejmujemy szereg działań we wszystkich obszarach życia społecznego, w tym również w tych obejmujących likwidację barier architektonicznych, poruszanie się i transport osób niepełnosprawnych, a także ich aktywizację zawodową.

 

08.07.2019
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |