Wołają z grobów, których nie ma

 Starosta Tarnowski Roman Łucarz oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie zapraszają do udziału w obchodach upamiętniających 76. rocznicę ludobójstwa na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Uroczystości odbędą się 11 lipca, a ich głównym akcentem będzie otwarcie przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Tarnowie wystawy plenerowej IPN „Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma”.

 

11 lipca Starosta Tarnowski Roman Łucarz oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie organizują uroczystości związane z obchodami 76. rocznicę ludobójstwa na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 9.45 na Starym Cmentarzu w Tarnowie, gdzie przy Kurhanie Kresowym wszyscy zebrani złożą wspólnie kwiaty i zapalą znicze na symbolicznej mogile. O godzinie 10.30 przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Tarnowie, od strony ulicy Narutowicza, rozpocznie się uroczystość otwarcia wystawy „Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma”. Autorami wystawy są Agnieszka Gorczyca, Michał Ruczyński, Ewa Siemaszko i dr Marcin Stefaniak. – Instytut Pamięci Narodowej od wielu lat przywraca pamięć o tych, którzy zostali zamordowani i pokrzywdzeni przez ukraińskich nacjonalistów na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z form upamiętniania jest wystawa plenerowa, przygotowana w 2013 roku przez Oddział IPN w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”, Towarzystwem Przyjaciół Wołynia i Polesia – mówi Michał Masłowski, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Krakowie. Bezpośrednio po otwarciu wystawy, w sali konferencyjnej tarnowskiego starostwa dr Paweł Naleźniak wygłosi prelekcję „Samoobrony Polskie na Wołyniu”. – W latach 1943-1945 na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej ukraińscy nacjonaliści wymordowali od 80 do 120 tys. Polaków. Precyzyjna liczba ofiar nie jest możliwa do ustalenia. Celem zbrodniarzy z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (banderowców) i Ukraińskiej Powstańczej Armii było wyniszczenie polskiego żywiołu na terenach, które uznawali za ukraińskie. W konsekwencji planowego ludobójstwa kilkaset tysięcy Polaków, ratując się przed okrutnie zadawaną śmiercią, torturami i okaleczeniem, uciekło z tych terenów – przypomina prof. dr hab. Filip Musiał, dyrektor krakowskiego oddziału IPN. – 11 lipca jest datą nieprzypadkową, bowiem właśnie na ten dzień przypada rocznica krwawej niedzieli z 1943 roku, czyli kulminacji wydarzeń związanych z rzezią wołyńską. Na ten dzień przypada też Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP – podkreśla Tomasz Stelmach, etatowy członek Zarządu Powiatu, który starał się, aby wystawa „Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma” była dostępna dla mieszkańców Tarnowa , powiatu tarnowskiego i regionu. – Wierzę, że pozwoli nam ona uświadomić sobie, czym była rzeź wołyńska, z jaką skalą ludobójstwa na narodzie polskim mamy tutaj do czynienia, a także wczuć się w wymiar ludzki, jaki towarzyszył tym tragicznym wydarzeniom. Wystawa „Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma” będzie dostępna do zwiedzania przed budynkiem tarnowskiego Starostwa do 11 sierpnia. Tarnowskie obchody upamiętniające 76. rocznicę rzezi wołyńskiej organizuje w Tarnowie także Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. W programie msza święta w intencji ofiar ludobójstwa na Wołyniu i Kresach Wschodnich w kościele Maksymiliana Kolbego (godz. 17.00). Po nabożeństwie odbędzie się ceremonia przy Kurhanie Kresowym na Starym Cmentarzu w Tarnowie.

 

09.07.2019
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |