Dofinansowanie z ZUS

 Nawet 500 tysięcy złotych dofinansowania może otrzymać firma, która rozpocznie wdrażanie działań poprawiających warunki pracy. Projekty dofinansuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a przyjmowanie wniosków rozpocznie się 15 lipca.

 

ZUS ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy. Kwota wsparcia może sięgnąć nawet 500 tysięcy złotych. Wnioski można składać od 15 lipca do 16 sierpnia 2019 roku. Jednym z podstawowych warunków, które spełnić musi wnioskodawca, to niezaleganie ze składkami ani podatkami. Finansowanie działań, które zapobiegają wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, to ustawowy obowiązek ZUS. Dofinansowane mogą być te projekty przedsiębiorstw, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi i zredukują oddziaływanie w pracy szkodliwych czynników. Wysokość dofinansowania zależy od wartości projektu i liczby zatrudnionych osób. Firmy, które ubezpieczają do 9 osób, mogą uzyskać aż do 90 procent szacowanej wartości projektu, czyli do 140 tysięcy złotych. Im większy zakład pracy, tym wyższe może być dofinansowanie - najwięksi mogą się starać nawet o 500 tysięcy złotych, czyli do 20 procent wartości przedsięwzięcia.

Wnioski mogą składać pracodawcy, którzy nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz z podatkami. Nie znajdują się też w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem. Firma może wnioskować o dopłatę nie częściej, niż raz na trzy lata. Szczegółowe warunki konkursu i dokumenty są do pobrania na stronie http://zus.pl/prewencja.

Pytania lub wątpliwości można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@zus.pl od 15 lipca do 11 sierpnia.

 

 

 

09.07.2019
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |