Wakacyjna przyroda - konkurs

 Do 30 września można przesyłać zdjęcia o tematyce przyrodniczej, wykonane w Tarnowie lub jego okolicach. Ruszyła kolejna edycja konkursu „Wakacyjna przyroda”. Za najlepsze prace przyznane zostaną nagrody finansowe.

 

Ruszyła kolejna edycja konkursu „Wakacyjna Przyroda”. To propozycja dla wszystkich pasjonatów fotografii. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody finansowe. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września. Do konkursu można zgłaszać fotografie o tematyce przyrodniczej, w tym również krajobrazowej, które wykonano na terenie Tarnowa oraz w najbliższej okolicy. Ocenie podlegać będą zdjęcia zarówno czarno-białe, jak i kolorowe, wykonane od lipca do września. Za najlepsze kadry zostaną przyznane nagrody finansowe. W poprzednim roku pula nagród wyniosła 9 tysięcy złotych.

Prace będą przyjmowane w Wydziale Ochrony Środowiska urzędu miasta przy ul. Nowej 4,  tel. 14 68-82-872. Zdjęcie można również przesłać pocztą z dopiskiem „Konkurs fotograficzny – Wakacyjna Przyroda” na adres:

Urząd Miasta Tarnowa

ul. Mickiewicza 2

33-100 Tarnów

Każdy uczestnik może złożyć tylko jedno zdjęcie. Do pracy w formacie 20 x 30 cm na papierze błyszczącym, należy dołączyć: oświadczenie o udostępnieniu fotografii, oświadczanie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zdjęcie w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych. W przypadku osób niepełnoletnich, dokumenty powinny być podpisane przez osobę dorosłą. Zdjęcie musi być opatrzone tytułem, pseudonimem autora, datą i miejscem wykonania. Do zdjęcia musi być też dołączona zaklejona koperta, opisana pseudonimem autora i tytułem fotografii, zawierająca w środku: imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy.

Zgłaszane zdjęcia nie powinny być wcześniej publikowane. Udział w konkursie oznacza zgodę na wykorzystanie fotografii.

 

11.07.2019
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |