ACADEMICA w MBP

 Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie uruchomiła Cyfrową Wypożyczalnię Publikacji Naukowych ACADEMICA. Dostęp do systemu jest bezpłatny, wystarczy okazać kartę biblioteczną.


Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie zaprasza do bezpłatnego korzystania z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA. Stanowisko z dostępem do ponad 2,9 mln publikacji naukowych ze
wszystkich dziedzin wiedzy znajduje się w Czytelni Naukowej MBP, przy ul. Krakowskiej 4. Ta innowacyjna wypożyczalnia pozwala na udostępnienie w bibliotekach na terenie całego kraju ponad 2,9 mln publikacji z zasobów cyfrowych Biblioteki Narodowej, w tym znaczną część chronioną prawem autorskim. Dzięki systemowi elektronicznych wypożyczeń międzybibliotecznych, użytkownicy bibliotek mają możliwość natychmiastowego dostępu do współczesnych publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, z poszanowaniem zapisów prawa autorskiego. Wśród stale rozbudowywanych zasobów ACADEMICA znajdują się między innymi: najnowsze wydania podręczników akademickich, monografie, skrypty, zeszyty naukowe uczelni wyższych, recenzje, mapy, całe numery czasopism specjalistycznych, teksty źródłowe, literatura piękna oraz zbiory specjalne.
Aby zostać użytkownikiem systemu ACADEMICA wystarczy posiadać aktualną kartę biblioteczną Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie. Kartę założyć można w bibliotece „od ręki”. Projekt ACADEMICA powstał z inicjatywy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jest realizowany przez konsorcjum utworzone przez Bibliotekę Narodową oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK).

 

11.07.2019
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |