SzkołaOdNowa Urszuli Augustyn

 Posłanka na Sejm RP Urszula Augustyn, podczas konferencji prasowej przedstawiła opracowany program nowoczesnej edukacji oraz podsumowała dobiegającą końca kadencję sejmu. Posłanka zaprasza do współpracy wszystkich, którzy chcą włączyć się w kampanię wyborczą przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi.

 

Urszula Augustyn, posłanka na sejm z ramienia Platformy Obywatelskiej, podczas zwołanej konferencji prasowej podsumowała mijającą kadencję sejmu i swoją pracę. PO przygotowuje się do nadchodzących, jesiennych wyborów parlamentarnych w poszerzonej formule. W skład koalcji wchodzi obecnie PO, Nowoczesna i samorządowcy, ale rozmowy na temat ostatecznego kształtu koalcji wciąż trwają. Urszula Augustyn zaprasza do współpracy wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w kampanię wyborczą. Wystarczy zgłosić się do biura poselskiego posłanki przy ulicy Wałowej 29 w Tarnowie, tel. 146552565.

Drugim obszarem poruszonym podczas konferencji była edukacja. Jako minister edukacji w Gabinecie Cieni, oprócz wielu innych podejmowanych działań, Urszula Augustyn wraz z zespołem specjalistów opracowała   nowoczesny program dla edukacji. Projekt roboczo nazwany został # SzkołaOdNowa. Projekt skupia się na pięciu kluczowych zagadnieniach dotyczących edukacji.  Poniżej publikujemy główne założenia.


Priorytet – EDUKACJA

W kolejnej kadencji musimy przede wszystkim ustabilizować sytuację w szkołach, a następnie stopniowo tworzyć warunki do rozwoju nowoczesnej edukacji.

Nie zrobimy tego sami. Potrzebna jest współpraca z samorządowcami, nauczycielami, rodzicami i uczniami.

Proponuję więc:

1. SZKOŁĘ DEMOKRATYCZNĄ #SzkołaDemokratyczna

W takiej szkole decyzje podejmują wspólnie nauczyciele, rodzice, samorządowcy oraz uczniowie. Rada Szkoły przygotowuje projekt działania, nad którym debatuje i głosuje Walne Zgromadzenie Szkoły.

Jawnie!

Wspólnie!

Zgodnie!


2. SZKOŁĘ KOMPLEKSOWĄ #SzkołaKompleksowa

Szkoła będzie świadczyć pełną usługę edukacyjną: opiekę, edukację, żywienie, sport, rozwijanie talentów i zainteresowań, wyrównywanie szans, wychowanie. Taka szkoła działać będzie 9-10 godzin dziennie, kompleksowo i nowocześnie.

Oprócz zajęć obowiązkowych prowadzonych w zespołach klasowych, uczniowie będą uczestniczyć w grupowych zajęciach rozwijających zdolności, uzupełniających braki, korygujących dysfunkcje, przygotowujących do aktywności w życiu kulturalnym i społecznym.

Długi pobyt w szkole obliguje do wspólnego ciepłego posiłku i taki uczniowie dostaną. Jest to okazja do wykształcenia nawyków zdrowego żywienia, walki z otyłością oraz innymi współczesnymi chorobami żywieniowymi.

Zajęcia pozalekcyjne spełnią rolę zadań domowych, nie będzie więc potrzeby noszenia książek i przyborów.

W efekcie zlikwidujemy (w szkołach podstawowych)  prace domowe i tornistry, a w szkołach ponadpodstawowych także korepetycje!

Bez tornistrów!

Bez zadań domowych!

Bez drogich korków!


3. SZKOŁA PRESTIŻOWYM MEJSCEM PRACY #SzkołaPrestiżowymMiejscemPracy

Za pracę należy się godziwa płaca, a wszystkie decyzje nauczycieli będą ich dobrowolną deklaracją. Pozostawimy dotychczasowy wymiar pensum. Dodatkowo zaproponujemy realne możliwości dobrego zarabiania.

Dłuższy aktywny czas pracy szkoły wygeneruje kolejne godziny zajęć opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych. Stworzy to możliwości zatrudniania nowych nauczycieli lub dodatkowych zajęć dla już pracujących (dodatkowy kontrakt). Każdą godzinę godnie wynagrodzimy. Pozwoli to realnie znacznie więcej zarobić dotychczasowym nauczycielom i otworzy szkoły na nowych pracowników. Dzisiaj, w rzeczywistości nauczyciele pracują dużo więcej niż obowiązkowe pensum, ale nie są adekwatnie wynagradzani, a w społeczeństwie nadal funkcjonuje mit o ich małym obciążeniu pracą.

Nie przyciągniemy do zawodu młodych, jeśli nie zaproponujemy godnych zarobków.

Godne zarobki dla nauczycieli tu i teraz!

Dość pomiatania nauczycielami!

Nauczyciel = PRESTIŻ!


4. SZKOŁĘ WOLNĄ OD POLITYKI #SzkołaBezPolityki

Szkole potrzebna jest stabilizacja, ciągłość i bezpieczeństwo. Kolejne kadencje parlamentu nie mogą wywracać programów zgodnie z poglądami rządzącej większości.

Odsuniemy polityków od decydowania o tym, czego uczą się dzieci w szkołach. Powołamy nową Komisję Edukacji Narodowej, złożoną z ekspertów rekomendowanych przez uczelnie, środowiska edukacyjne, samorządy, organizacje pozarządowe. Będzie to instytucja niezależna i solidnie umocowana w prawie (podobnie, jak RPO).

KEN będzie odpowiedzialna za tworzenie programów nauczania, potem za ich monitorowanie i ewolucję, a sprawozdanie składać będzie raz w roku przed Sejmem.

Bez polityki w szkole!

Z nowoczesnym programem!

Nowa Komisja Edukacji Narodowej!

Program w rękach najlepszych polskich profesjonalistów!


5. SZKOŁĘ JEDNOZMIANOWĄ #SzkołaJednozmianowa

Żeby program mógł być realizowany, szkoły muszą pracować na jedną zmianę.

Zaproponujemy samorządom program współfinansowania – wg zasady: złotówka do złotówki – rozbudowy bazy szkolnej tam, gdzie przez deformę Zalewskiej wróciła dwuzmianowość. Lekkie moduły pozwolą szybko poprawić sytuację lokalową i stworzyć warunki do normalnej pracy.

Decyzje o tym, jak najlepiej wykorzystać bazę szkolną, podejmować będą samorządy wraz z rodzicami i nauczycielami.

Szkoła ma być nowoczesna i zmieniać się wraz ze zmieniającym się światem, ale nie rewolucyjnie, tylko w sposób przemyślany, ewolucyjnie.

Pieniądze na szkoły dla samorządów!

Złotówka do złotówki!

Nowa baza – jedna zmiana!

 

11.07.2019
Komentarze:
oset: 12.07.2019
Niech ona będzie daleko od edukacji, bo już była \"prawie\" ministrą za poprzednich pożal się Boże rządów. Niech się martwi, czy w ogóle wejdzie do sejmu
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |