Praca, pracownicy, pracodawcy

 W Starostwie Powiatowym w Tarnowie 22 lipca odbyło się spotkanie dotyczące wzmocnienia współpracy na rzecz rozwoju zawodowego Małopolan. Podczas spotkania podpisane zostały porozumienia o współpracy pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, a samorządami z terenu powiatu tarnowskiego oraz z samorządem samego powiatu.

„Możliwości rozwoju zawodowego Małopolan" to tytuł spotkania, które 22 lipca odbyło się w Starostwie Powiatowym w Tarnowie. Podczas spotkania, w którym uczestniczyło 16 przedstawicieli gmin regionu tarnowskiego, podpisane zostały porozumienia i kolejne deklaracje dotyczące wzmocnienia współpracy na rzecz rozwoju zawodowego Małopolan. Podpisywane w Tarnowie deklaracje i porozumienia wpisują się w strategię wspierania mieszkańców w ich rozwoju i dostosowania kompetencji zawodowych do potrzeb pracodawców. Projekty województwa małopolskiego „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa” to oferta dla mieszkańców regionu, w ramach której można otrzymać niemal 7000 złotych dofinansowania na szkolenia, za pośrednictwem systemu bonów szkoleniowych. Głównym celem projektów jest podnoszenie kompetencji językowych, cyfrowych i zawodowych, zgodnie ze wskazaniami przeprowadzonego Bilansu Kariery. Z kolei dla osób powracających z zagranicy i pozostających bez pracy jest projekt „Nowy Start w Małopolsce”, w którym oprócz Bilansu Kariery można uzyskać pomoc w znalezieniu dofinansowania na dalszy rozwój, zatrudnienie i osiedlenie się na stałe w Małopolsce.  W tarnowskim spotkaniu, oprócz wójtów i burmistrzów, udział wzięli: Jan Gąsienica-Walczak dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Michał Kądziołka wicedyrektor WUP w Krakowie, Jacek Hudyma wicestarosta tarnowski oraz Stanisław Bukowiec, który reprezentował Sejmik Województwa Małopolskiego.

 

23.07.2019
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |