Nowe boiska w Jodłówce Tuchowskiej

 Przy Domu Wczasów Dziecięcych w Jodłowce Tuchowskiej powstały nowe boiska sportowe, których brak, placówka służąca dzieciom, dotkliwie odczuwała. Kompleks obejmuje dwa boiska, jedno wielofunkcyjne i drugie do piłki siatkowej. Inwestycja została sfinansowana dzięki dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz środkom z budżetu Powiatu Tarnowskiego i Gminy Tuchów.

 

24 lipca oficjalnie otwarte zostały nowe boiska przy Domu Wczasów Dziecięcych w Jodłowce Tuchowskiej. Kompleks obejmuje dwa boiska, jedno wielofunkcyjne i drugie do piłki siatkowej. Boisko wielofunkcyjne ma wymiary 44 m na 24 m, zaś do siatkówki - 24 m na 15 m. Oba posiadają nawierzchnię poliuretanową, która charakteryzuje się dużą wytrzymałością i bardzo dobrymi parametrami użytkowymi. Ponadto przy boiskach zainstalowane zostały ławki i kosze parkowe. - Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wynosi blisko 700 tys. zł. Połowę tej kwoty pozyskaliśmy dzięki dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki, zaś wkład własny do projektu, w ramach którego powstała ta inwestycja, pochodził z budżetu Powiatu Tarnowskiego i Gminy Tuchów - po 175 tys. zł - mówi Starosta Tarnowski Roman Łucarz. - Kompleks będzie służył naszej instytucji powiatowej, jaką jest Dom Wczasów Dziecięcych, społeczności gminnej Szkoły Podstawowej w Jodłowce Tuchowskiej, jak również mieszkańcom tej miejscowości. - Jako samorząd powiatowy w ostatnim okresie zdecydowanie inwestujemy w infrastrukturę sportową - tłumaczy Tomasz Stelmach, Etatowy Członek Zarządu Powiatu, który nadzoruje między innymi DWD w Jodłówce Tuchowskiej. - Po Otwartych Strefach Aktywności powstają nowe boiska sportowe przy naszych placówkach oświatowych. Pierwsze jakie finalizujemy i oddajemy do użytku to kompleks dwóch boisk przy Domu Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej. Instytucja ta, ze względu na charakter i specyfikę swojej działalności, silne odczuwała brak tego typu infrastruktury. Obecnie już w tym sezonie wakacyjnym dzieci i młodzież przebywająca na koloniach w DWD, będzie mogła korzystać z tych nowych obiektów. Ośrodek w Jodłówce Tuchowskiej cieszy się ogromnym powodzeniem wśród placówek oświatowych. - W minionym roku szkolnym nasz ośrodek przyjął ponad trzy tys. wychowanków ze szkół z regionu tarnowskiego, naszego województwa, ale i również z całej Polski, np. z Warszawy, Radomia, Częstochowy czy też Elbląga i Ostrowca Świętokrzyskiego - mówi Iwona Główczyk, Dyrektor DWD. - Nowe boiska uczynią naszą ofertę atrakcyjniejszą, ale i pozwolą na poszerzenie spektrum zajęć sportowych i rekreacyjnych, jakie są u nas prowadzone. Z boisk będą korzystać dzieci i młodzież z DWD, uczniowie Szkoły Podstawowej w Jodłowce Tuchowskiej oraz lokalna społeczność. W okresie wakacyjnym stosowny regulamin daje pierwszeństwo korzystania z tych obiektów instytucji powiatowej, zaś w roku szkolnym pierwszeństwo to będzie po stronie gminnej szkoły podstawowej - informuje Tomasz Stelmach. Środki finansowe na realizację tej inwestycji pochodziły z Ministerstwa Sportu i Turystyki, z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej, budżetu Powiatu Tarnowskiego i Gminy Tuchów. - Dziękuję pani burmistrz Magdalenie Marszałek za otwartość i pozytywne ustosunkowanie się do naszej inicjatywy. Dziękuję Radzie Miejskiej Tuchowa. Dziękuję też samorządowi Tuchowa poprzedniej kadencji, bowiem wtedy rozpoczęły się nasze starania o realizację tej inwestycji. Boiska będą służyć działalności DWD, ale i przede wszystkim mieszkańcom Jodłówki Tuchowskiej i gminy Tuchów - podsumowuje starosta Roman Łucarz. W uroczystym oddaniu kompleksu boisk do użytku uczestniczyli między innymi: Starosta Tarnowski Roman Łucarz, wicestarosta Jacek Hudyma, wiceburmistrz Tuchowa Wiktor Chrzanowski, radni powiatowi z gminy Tuchów - Grażyna Karaś i Bogdan Płachno, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie Janusz Łukasik a także Dyrektor DWD - Iwona Główczyk i Dyrektor SP im. M. Kotulskiej w Jodłówce Tuchowskiej - Katarzyna Osika i Sołtys Jodłówki Tuchowskiej - Ireneusz Mikosz. Aktu poświęcenia boisk dokonał proboszcz parafii w Jodłowce Tuchowskiej - ks. Józef Jaworski. Uczestnicy uroczystości złożyli również kwiaty przy miejscu pamięci, poświęconemu Marii Kotulskiej, kierowniczce szkoły powszechnej w Jodłówce Tuchowskiej, działaczce konspiracyjnej, rozstrzelanej przez gestapo w lutym 1943 roku, obecnie patronce tamtejszej szkoły podstawowej.

24.07.2019
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |