Rada w nowym składzie

 W Starostwie Powiatowym w Tarnowie odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowej Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tarnowskim. Kadencja nowej Rady będzie trwać cztery lata. Jej Przewodniczącym został ks. Marek Kogut, Dyrektor Ośrodka Opiekuńczo Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Caritas Diecezji Tarnowskiej w Jadownikach Mokrych.

 

Ks. Marek Kogut, Dyrektor Ośrodka Opiekuńczo Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Caritas Diecezji Tarnowskiej w Jadownikach Mokrych został przewodniczącym nowej Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tarnowskim. Kadencja nowej Rady będzie trwać cztery lata, a pierwsze posiedzenie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Tarnowie. Do zakresu działania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych należy między innymi: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, czy też realizacji praw osób niepełnosprawnych; opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych wraz z oceną realizacji tych programów; opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu Tarnowskiego pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Poprzednia Rada, która działała w składzie: Ks. Marek Kogut, Urszula Paszkowska, Krzysztof Jurczak, Halina Rybak i Urszula Szuster, odbyła 25 posiedzeń, podjęła łącznie 42 uchwały i wydała 55 opinii.

Pięcioosobowy skład nowej Rady stanowią: Ks. Marek Kogut - przedstawiciel Caritas Diecezji Tarnowskiej (Przewodniczący), Anna Zielińska - przedstawicielka Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Tarnowie, Urszula Paszkowska (Wiceprzewodnicząca) - przedstawicielka Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tarnowie, Krzysztof Jurczak (Sekretarz) - przedstawiciel Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Piast” im. Wincentego Witosa w Woli Rzędzińskiej, Maria Halina Gawle - przedstawicielka Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Tarnowie.

Starosta Tarnowski Roman Łucarz podziękował kończącej pracę Radzie i wyraził nadzieję, iż działania nowej Rady przyczynią się do jeszcze skuteczniejszego realizowania zadań samorządu powiatu w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych. - Powiatowa Społeczna Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych po raz pierwszy powołana została w naszym powiecie w 2003 roku - przypomina starosta. - Choć jest przede wszystkim ciałem doradczym i opiniującym, ma znaczący wpływ na kierunek działań obecnego Zarządu Powiatu w obszarze pomocy i wsparcia osób niepełnosprawnych.

06.08.2019
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |