Apel starosty

 W związku z dużą liczbą kradzieży kratek ściekowych na drogach powiatu tarnowskiego, Starosta Tarnowski Roman Łucarz zwraca się do mieszkańców powiatu z apelem. Apel publikujemy poniżej.

Duża liczna kradzieży kratek ściekowych na drogach powiatu tarnowskiego skłoniła Starostę Tarnowskiego Romana Łucarza do wystosowania apelu do mieszkańców. Apel publikujemy w całości.

 

W związku z nasilającymi się w ostatnim czasie kradzieżami kratek ściekowych, zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnowskiego, apeluję do wszystkich mieszkańców o szczególną uwagę.

Brak kratek na studzienkach kanalizacyjnych stanowi istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Dbajmy o bezpieczeństwo swoje oraz innych. W przypadku zauważenia braku kratki, proszę o pilne zgłoszenie tego faktu do zarządcy drogi.

Ponadto zwracam się z apelem do przedsiębiorców prowadzących skup złomu, aby zwracali szczególną uwagę na dostarczany towar oraz zgłaszali odpowiednim służbom przypadki prób sprzedaży kratek ściekowych.

Starosta Tarnowski

Roman Łucarz

07.08.2019
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |