Pieniądze dla osiedli przyznane

 Ponad 4 miliony złotych będą miały do dyspozycji rady osiedli w przyszłym roku. Prezydent Tarnowa wydał zarządzenie, określające kwoty przeznaczone dla poszczególnych osiedli.


Roman Ciepiela prezydent Tarnowa, wydał zarządzenie określające kwoty przeznaczone dla poszczególnych tarnowskich osiedli w 2020 roku. Zgodnie z zarządzeniem, rady osiedli będą miały do dyspozycji ponad 4,2 miliona złotych. Pieniądze, pochodzące z miejskiego budżetu, posłużą sfinansowaniu potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, wydarzeń kulturalnych, oświaty, zdrowia, ekologii, ładu estetycznego, a także działań, podkreślających dbałość o uczucia patriotyczne i pamięć historyczną Tarnowa oraz regionu tarnowskiego. Kwoty przyznane poszczególnym radom osiedli są podane do wiadomości publicznej. Poszczególne kwoty znaleźć można na stronie www.tarnow.pl zostaną również wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Tarnowa przy ulicy Nowej 4 i Goldhammera 3 oraz na tablicach ogłoszeń rad osiedli. Propozycje zadań, wskazanych do realizacji, muszą być uzgodnione z mieszkańcami osiedli. Podział środków wynika z zapisów Statutu Gminy Miasta Tarnowa. Zgodnie z nim prezydent określa kwoty dla poszczególnych osiedli proporcjonalnie do liczby mieszkańców osiedla, jego powierzchni oraz długości dróg gminnych i powiatowych, znajdujących się na terenie osiedla.

 

17.08.2019
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |