Świetny specjalista na dobry początek

 Świetny lekarz, uznany naukowiec dr hab. n. med. Dariusz Borowski, przewodniczący Sekcji  Ultrasonografii  Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników będzie się zajmował wykonywaniem badań prenatalnych w Centrum Zdrowia Tuchów. Badania przeprowadzane będą w ramach programu Dobry początek i już można się na nie rejestrować.

 

Sympatyczny, spokojny, cierpliwy i bardzo profesjonalny. Tak Dariusza Borowskiego oceniają  najczęściej pacjentki. Profesor nadzwyczajny Collegium Medicum  w Bydgoszczy Uniwersytetu  Mikołaja  Kopernika jest specjalistą w perinatologii, diagnostyce płodu oraz ultrasonografii wykorzystywanej w badaniach prenatalnych. Swoją przygodę z położnictwem i diagnostyką w położnictwie rozpoczął jeszcze w czasie studiów na Akademii Medycznej w Łodzi. Przez kilkanaście lat pracował w oddziałach, w klinikach oraz w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. W tym czasie opublikował kilkadziesiąt prac naukowych. Praca zaowocowała zdobyciem  specjalizacji  z  dziedziny  położnictwa  i  ginekologii, a następnie tytułu doktora nauk medycznych. Ukoronowaniem tego okresu było uzyskanie w 2007 roku stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych. Wtedy też rozpoczyna pracę w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym,  w Klinice Ginekologii i Położnictwa. W  roku 2014  zdobywa  kolejną specjalizację, tym razem w dziedzinie perinatologii. Od 2013 roku podejmuje także pracę naukową i dydaktyczną w Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu  Mikołaja  Kopernika. Jako profesor nadzwyczajny  wciąż zajmuje się prowadzeniem ciąż, zarówno tych fizjologicznych jak i powikłanych oraz właśnie wykonywaniem badań prenatalnych. Badania, które profesor Borowski będzie wykonywał w Tuchowie, są bezpłatne dla mieszkanek powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego, gorlickiego i samego Tarnowa. Mogą z nich skorzystać przyszłe mamy, które nie ukończyły 35. roku życia. Warunek jest taki, aby wiek ciąży nie przekraczał 14. tygodnia. Program przewiduje zwrot kosztów dojazdu na badanie. Aby się zarejestrować należy zatelefonować pod numer 533 304 842 lub przesłać zgłoszenie na adres dobrypoczatek@czt.com.pl .

 

21.08.2019
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |