Łękawica żegna swojego żołnierza

 W czwartek, 29 sierpnia, w Łękawicy odbędzie się uroczystość pogrzebowa Żołnierza Wyklętego, Wiesława Budzika ps. „Roland”. Uroczystości towarzyszyć będzie asysta wojskowa.

 

Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, przedstawiciele oddziału IPN w Krakowie i Wójt Gminy Skrzyszów Marcin Kiwior wezmą udział w uroczystościach pogrzebowych Żołnierza Wyklętego, Wiesława Budzika ps. „Roland”, które odbędą się 29 sierpnia w Łękawicy. Pożegnanie „Rolanda”, którego szczątki odnalezione zostały dwa lata temu, rozpocznie o godzinie 15.00 msza święta w kościoła św. Mikołaja Biskupa w Łękawicy, po której nastąpi odprowadzenie na cmentarz parafialny. Uroczystości pogrzebowe odbędą się z towarzyszeniem asysty wojskowej.

Wiesław Budzik urodził się 4 grudnia 1920 r. w Łękawicy. Był synem zawodowego oficera, kpt. Józefa Budzika. Od 1937 r. uczył się w Korpusie Kadetów w Rawiczu, wiosną 1939 r. zdał maturę.
W pierwszych latach II wojny światowej mieszkał w Łękawicy, a następnie w Mielcu. Wstąpił do ZWZ. Aresztowany w maju 1941 r., kolejne cztery lata wojny spędził w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych – w Tarnowie, KL Gross-Rosen oraz Hersbruck, filii KL Flossenbürg. Uwolniony wiosną 1945 r. przez wojska amerykańskie, jesienią wrócił do kraju.
Od marca 1946 r. był żołnierzem oddziału Pogotowia Akcji Specjalnej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Tadeusza Gajdy „Tarzana”, funkcjonującego w ramach Inspektoratu NZW „Maria” (powiaty tarnobrzeski, mielecki i dębicki). Uczestniczył w akcjach oddziału na ziemi tarnobrzeskiej, a wiosną 1946 r. wraz z „Tarzanem” przeniósł się w podgórskie rejony Iwkowej, skąd urządzano wypady do Tarnowa i okolic. Rozpoznany w czasie jednej z akcji, został zadenuncjowany, a następnie aresztowany 4 sierpnia 1946 r. Na polecenie sowieckiego doradcy w tarnowskim Urzędzie Bezpieczeństwa, torturowano go przypalając stopy, aby wydobyć zeznania na temat oddziału.
27 września 1946 r. został skazany na karę śmierci podczas procesu PAS NZW i Brygad Wywiadowczych WiN w Tarnowie. Zamordowany 21 października 1946 r. w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie. Ciało zostało potajemnie pochowane w nieoznaczonym grobie na cmentarzu Rakowickim. W domniemanym miejscu wiecznego spoczynku rodzina postawiła nagrobek. Szczątki Wiesława Budzika zostały odnalezione w bezpośrednim sąsiedztwie nagrobka, jesienią 2017 r., w wyniku prac Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.

27.08.2019
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |