Naprzeciw rynkowi pracy

 Kształcenie zawodowe uczniów pod kątem konkretnych potrzeb kadrowych to główne założenia porozumienia, które podpisane zostało w Starostwie Powiatowym w Tarnowie. Stronami porozumienia są Powiat Tarnowski, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie oraz ATB Tamel S.A.


W Starostwie Powiatowym w Tarnowie zostało podpisane porozumienie pomiędzy Powiatem Tarnowskim, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie oraz ATB Tamel S.A. Zasadniczym celem podpisanego porozumienia jest partnerska współpraca stron w zakresie kształcenia zawodowego uczniów i absolwentów szkół na rynku pracy oraz wyjście naprzeciw potrzebie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników ATB Tamel S.A. - Kształcenie zawodowe wymaga korelacji z potrzebami lokalnego rynku pracy. Od kilku lat dążymy do tego, aby nasze powiatowe szkoły średnie ściśle współpracowały z zakładami i firmami z regionu, i nie tylko - mówi starosta Roman Łucarz.

- ATB Tamel przyjmuje patronat nad naszymi klasami kształcącymi uczniów w zawodach mechanicznych, elektrycznych i informatycznych oraz pracowników młodocianych w zawodzie elektryk - tłumaczy Bogusław Harańczyk, dyrektor CKZiU w Tuchowie. - Obecnie nasza szkoła współpracuje już na podobnych zasadach z Zakładami Mechanicznymi Tarnów S.A. - Aktywna współpraca, wsparcie zawodowe, praktyki, wsparcie logistyczne, patronat nad klasami zawodowymi - to wymierne efekty podpisana tego porozumienia - stwierdza Tomasz Stelmach, który z ramienia Zarządu Powiatu, nadzoruje powiatową oświatę. - Beneficjentem tego porozumienia jest przede wszystkim młodzież CKZiU. Jest perspektywa, że po ukończeniu cyklu kształcenia obecni uczniowie będą mogli znaleźć zatrudnienie w fabryce silników elektrycznych Tamel, która jest nowoczesną firmą o stabilnej pozycji na rynku pracy, z perspektywami rozwojowymi. Ale najważniejsze jest, że młodzież będzie mogła w sposób praktyczny uczyć się zawodu od doświadczonych pracowników.

- W ostatnich latach wdrażamy ideę dualnego systemu kształcenia poprzez współpracę ze szkołami zawodowymi z Tarnowa i regionu - mówi Martin Neumann, Prezes ATB Tamel S.A. - Część zajęć prowadzonych jest w szkole, część w zakładzie. Szkoła daje uczniom dobre przygotowanie teoretyczne, my zaś uczymy ich praktyki bezpośrednio w środowisku pracy.

02.09.2019
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |