Nowe obiekty na nowy rok

 Inauguracja nowego roku szkolnego dla szkół powiatu tarnowskiego odbyła się w Wojniczu i była okazją do uroczystego oddania do użytku nowych obiektów sportowych. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu wzbogacił się o boisko wielofunkcyjne i siłownię plenerową, które służyć mają nie tylko uczniom szkoły. Inwestycję sfinansowało Ministerstwo Sportu i Turystyki, Powiat Tarnowski i Gmina Wojnicz


Powiatowa inauguracja roku szkolnego, która odbyła się w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu, była okazją do oddania do użytku nowych obiektów sportowych - boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni plenerowej, które mają służyć społeczności szkolnej i lokalnej. Inwestycję sfinansowało Ministerstwo Sportu i Turystyki, Powiat Tarnowski i Gmina Wojnicz. - Dążymy do tego, aby przy wszystkich naszych szkołach powiatowych powstawały wielofunkcyjne, bezurazowe obiekty sportowe, służące młodzieży do realizacja zajęć sportowych i wychowania fizycznego, ale i do rekreacji - mówi Starosta Tarnowski Roman Łucarz. Boisko wielofunkcyjne jest obiektem ogólnodostępnym także dla mieszkańców Wojnicza i gminy. - Będzie wykorzystywane do prowadzenia zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, zawodów i rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży, ale i dla całej społeczności lokalnej - podkreśla Etatowy Członek Zarządu Powiatu Tarnowskiego Tomasz Stelmach. Koszt inwestycji wyniósł 600 tysięcy złotych, przy czym 300 tysięcy pochodziło z Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki, po 150 tysięcy dołożyły samorządy Powiatu Tarnowskiego i Gminy Wojnicz. - Gdy otrzymaliśmy od Zarządu Powiatu propozycję dokonania takiego montażu finansowego, oczywiście wyraziliśmy zainteresowanie. Dzięki tej współpracy mieszkańcy Wojnicza zyskują nowoczesne obiekty sportowe na terenie miasta - wyjaśnia burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk. Oprócz boiska wielofunkcyjnego, z programu Otwarte Strefy Aktywności powstała także siłownia plenerowa. Obiekt jest wyposażony m.in. w urządzenia siłowe, stół szachowy, panel edukacyjny i urządzenia komunalne. Koszt siłowni wyniósł 50 tysięcy złotych, a dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki pokryło 50% kosztów budowy. Pozostałą sumę, w równych częściach, sfinansował Powiat Tarnowski i Gmina Wojnicz. - To ważne wydarzenie dla szkoły i społeczności lokalnej - stwierdza Poseł na Sejm RP Michał Wojtkiewicz, który był gościem powiatowej inauguracji roku szkolnego w ZSLiT. - Mam satysfakcję, że mogę wspierać realizację takich przedsięwzięć. Pan starosta, burmistrzowie i wójtowie składają wnioski, a ja staram się pomagać, aby zostały pozytywnie rozpatrzone w ministerstwach. Poświęcenia nowych obiektów dokonał proboszcz parafii w Wojniczu ks. Jan Gębarowski. Symboliczną wstęgę przecięli: Starosta Tarnowski Roman Łucarz, Burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk, Przewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego Paweł Smoleń, Przewodniczący Rady Miejskiej w Wojniczu Roman Chamioło, Dyrektor ZSLiT Agnieszka Kapek oraz przedstawiciel społeczności uczniowskiej. - Ta inwestycja oraz bardzo dobry nabór do klas pierwszych powodują, że szkoła zaczyna odzyskiwać dawny blask - mówi Przewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego Paweł Smoleń, który jest również absolwentem wojnickiego ZSLiT. W uroczystości powiatowej inauguracji roku szkolnego w ZSLiT w Wojniczu uczestniczyli także: Poseł na Sejm RP Anna Czech, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie Artur Puciłowski oraz Wicestarosta Tarnowski Jacek Hudyma.

 

03.09.2019
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |