Kolejne miliony dla Zakliczyna

 Wkrótce rozpocznie się przebudowa centrum Zakliczyna. Dzięki pieniądzom pozyskanym przez samorząd z Funduszu Dróg Samorządowych, zrealizowane zostaną trzy zadania drogowe za łączną kwotę prawie 7 milionów złotych.

 

Samorząd gminy Zakliczyn opracował plan rewitalizacji centrum Zakliczyna, który zakłada m.in. przebudowę płyty Rynku z zachowaniem jej handlowej funkcji. Od jakiegoś czasu trwały poszukiwania źródeł finansowania zaplanowanych prac. Złożony wniosek, który zajął pierwsze miejsce w Małopolsce, został uwzględniony w zatwierdzonej liście zadań do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku. Na modernizację dróg gminnych wokół Rynku wraz z chodnikami i całą infrastrukturą,  gmina Zakliczyn otrzymała ponad 3,5 miliona złotych dofinansowania. To 80 procent kosztów całego zadania, które wynieść mają ponad 4,3 miliona złotych. Z tego samego Funduszu gmina pozyskała środki na  remont ul. Kamieniec na odcinku od skrzyżowania z ul. Spółdzielczą do stadionu LKS Dunajec. Wysokość dofinansowania wynosi 582 tysiące złotych i stanowi również 80 procent całkowitych kosztów  przedsięwzięcia. Przebudowana zostanie także prowadząca przez Rynek,droga powiatowa. Wniosek w tej sprawie złożył powiat tarnowski. Prace kosztować mają blisko 1,7 miliona złotych, a dofinansowanie z FDS pokryje 50 procent kosztów. – Dziękuję premierowi Mateuszowi Morawieckiego za uwzględnienie po raz kolejny potrzeb zakliczyńskiej społeczności i przyznane nam środki finansowe, które pozwolą na pewno zrobić mocny krok naprzód w kierunku rewitalizacji centrum naszej gminy i usprawnić komunikację w obrębie Rynku – mówi Dawid Chrobak Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn. - To będzie pierwszy etap rewitalizacji centrum Zakliczyna. Składać będziemy wnioski o dotacje na kolejne etapy, w tym wymianę nawierzchni Rynku.

 

 

09.09.2019
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |