„Wojna w niebie" – spotkanie różnych światów

 13 września Centrum Sztuki Mościce zaprasza na spektakl "Wojna w niebie". Spektakl, stworzony przez przez osoby głuche, niedosłyszące i słyszące udowadnia, że teatr może być przestrzenią poruszającego doświadczenia - spotkania różnych światów.

 

W tym roku projekt „Kultura wrażliwa” otwiera się na sztukę – nie tyle na tą realizowaną przez osoby z niepełnosprawnościami czy adresowaną do tego środowiska, ile po prostu na sztukę, bez dodatkowych kontekstów. Celem jest przekroczenie granicy światów i pokazanie, że język sztuki może być uniwersalny.

Osoby głuche są niestety bardzo często wykluczone ze świata kultury. Jeśli już się ich do niego dopuszcza, to głównie w roli odbiorców. Spektakl, na który zaprasza Centrum Sztuki Mościce, nie tylko będzie dostępny dla wszystkich, ale to właśnie osoby głuche są jego głównymi twórcami, to oni wystąpią na scenie w roli aktorów, zapraszając publiczność do swojego trudnego, ale i pasjonującego świata.

Scenariusz „Wojny w niebie” oparty został na utworze o takim samym tytule Josepha Chaikina. Autor z powodu afazji (zaburzenie funkcji językowych powstałe w wyniku uszkodzenia mózgu) sam został wykluczony ze społeczeństwa i pomimo tego nadal tworzył, co okazało się najlepszą terapią. Tekst przetłumaczono na Polski Język Migowy w taki sposób, by jego poetycka forma została zachowana, a jednocześnie był w pełni zrozumiały dla osób głuchych. Spektakl jest przedsięwzięciem artystycznym, ale ma być też narzędziem służącym do lepszego poznania środowiska osób niesłyszących. Spektakl opowiada o poszukiwaniu własnej tożsamości, problemach bycia niezrozumianym przez otoczenie i trudnościach społecznych wynikających z barier komunikacyjnych. Ma na celu zwrócić uwagę na słowo, na jego piękno i wielowymiarowość. W tym przypadku słowo to nie tylko gest. To co najważniejsze, zapisane jest między słowami.

W CSM spektakl pokazany zostanie 13 września o godzinie 18.00. Cena biletu – 1 zł.

Fot. Piotr Kubic

11.09.2019
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |