Stypendia Powiatu Tarnowskiego - wnioski

 Powiat Tarnowski tradycyjnie przyznaje stypendia dla najzdolniejszych uczniów i studentów. Wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami można składać do 10 października. Do rozdzielenia jest 130 tysięcy złotych. Stypendia trafią do młodzieży pod koniec bieżącego roku.


Stypendium, przyznawane tradycyjnie przez samorząd Powiatu Tarnowskiego, jest formą materialnej pomocy dla najzdolniejszych uczniów, uczących się w szkołach prowadzonych przez powiat oraz studentów, którzy zamieszkują na terenie powiatu, pobierających naukę na wyższych uczelniach publicznych w trybie dziennym do 25 roku życia, przy czym kryterium przyznania stypendium stanowi w tym przypadku wysoka średnia ocen.

Szkołami Powiatu Tarnowskiego są:
- Liceum Ogólnokształcące w Tuchowie,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie,

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku,
- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu.


Stypendium  może być udzielone:
- uczniom - po pierwszym roku nauczania, przy czym średnia ocen musi wynosić co najmniej 5,0; finalistom i laureatom olimpiad przedmiotowych oraz laureatom konkursów na szczeblu co najmniej wojewódzkim, organizowanych przez Kuratorium Oświaty lub MEN; w dziedzinie kultury i sztuki - uczniom, którzy są finalistami i laureatami konkursów artystycznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim, organizowanych przez Kuratorium Oświaty lub MEN; w dziedzinie sportu - są medalistami  zawodów co najmniej ogólnopolskich.

- studentom - osiągającym średnią ocen za poprzedni rok akademicki:
- 4,50, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,00;
- 4,90, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,50;
- 5,40, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 6,00;

- absolwentom - studiów stacjonarnych magisterskich w wieku do 25 lat w roku ukończenia uczelni publicznych.


Wnioski można pobrać poprzez Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tarnowie lub w siedzibie urzędu (Kancelaria Rady Powiatu Tarnowskiego - pokój 119). Tam też znajdują się zasady przyznawania stypendiów. Wszystkie dokumenty trzeba złożyć do 10 października u dyrektorów szkół ponadpodstawowych bądź w Kancelarii Rady Powiatu Tarnowskiego przy ulicy Narutowicza 38 w Tarnowie (pokój 119). Wnioski zostaną rozpatrzone do końca listopada, a stypendium uczniowie i studenci otrzymają jeszcze przed końcem roku.

Zasady udzielania stypendium Powiatu Tarnowskiego - tutaj.

 

 

11.09.2019
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |