Prace na cmentarzu w Klikowej

 W drugiej połowie listopada zakończą się prace modernizacyjne na cmentarzu komunalnym w Klikowej. To kolejny etap rozbudowy największego cmentarza w mieście, który docelowo ma obejmować 23 hektary.

 

10 września wyłoniono w przetargu wykonawcę prac budowlanych, które przeprowadzone zostaną na cmentarzu komunalnym w Klikowej.  Prace przeprowadzi  firma AD-BUD z Koszyc Wielkich i po podpisaniu umowy ma na to dwa miesiące. Cmentarz zostanie ogrodzony, a na terenie nekropolii przebudowane będą istniejące alejki. Niezbędne będą prace dotyczące dostosowania studzienek kanalizacyjnych i drenarskich oraz kratek ściekowych do poziomu przebudowanych alejek. Zostaną także podniesione słupy oświetleniowe.  Inwestycja ma zostać ukończona w drugiej połowie listopada i kosztować będzie ponad 220 tysięcy złotych. To kolejny etap rozbudowy największego cmentarza w mieście. Cmentarz w Klikowej ma bowiem docelowo obejmować 23 hektary. Obecnie wykorzystane są cztery., Dla porównania, nekropolia w Mościcach liczy niespełna 9 hektarów i nie ma możliwości jej rozbudowy. – Tylko na cmentarzu w Klikowej są nowe miejsca do pochówków, dlatego w ciągu najbliższych lat planowane są inwestycje polegające na rozbudowie o kolejne kwatery – mówi Maria Wójcik, dyrektorka Miejskiego Zarządu Cmentarzy. Obecnie na cmentarzu w Klikowej spoczywa ponad 1500 osób, na terenie nekropolii znajduje się 2300 miejsc pod pochowania.

 

11.09.2019
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |