Uczniowie szkół powiatowych uczestniczą w proekologicznym projekcje

 Powiat Tarnowski realizuje kampanię informacyjno-promocyjną „Bądź Eko”. Jak tłumaczy Tomasz Stelmach z Zarządu Powiatu, jej celem jest kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów szkół prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie. Kampania odbywa się w ramach projektu współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

W ramach dnia „Bądź Eko” uczniowie biorą udział w grach, zabawach i quizach o charakterze ekologiczno-przyrodniczym, w których zdobywają atrakcyjne nagrody. Przygotowują  plakaty i prezentacje o tematyce proekologicznej oraz przedstawiają je swoim rówieśnikom na zajęciach.

Inną formą działań w ramach kampanii jest umieszczenie na korytarzach szkolnych, w formie kącików ekologicznych, koszów do segregacji śmieci, a także eksponowania plansz dotyczących problemu segregacji śmieci i innych zagadnień z zakresu ochrony środowiska. Projekt pozwala na przeprowadzenie w szkołach zajęć ekologicznych z elementami plastyki. Młodzież ma okazję wyjazdu do Muzeum Przyrodniczego i Rezerwatu Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach.

Projekt jest realizowany w siedmiu szkołach ponadpodstawowych powiatu tarnowskiego. Uczestniczą w nim także wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wierzchosławicach-Dwudniakach. Do ich zadań należy także opracowanie Poradnika Młodego Ekologa.

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Czesława Majorka w Ryglicach, na wydarzeniach odbywających się w ramach dnia „Bądź Eko”, był obecny Tomasz Stelmach, Członek Zarządu Powiatu Tarnowskiego, który między innymi wręczył nagrody zwycięzcom gier, quizów i konkursów edukacyjnych. - Obecnie ekologia obejmuje wiele obszarów wiedzy, które wymagają poznania - mówi Tomasz Stelmach. - Na co dzień dotyczy nas wszystkich prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi, dbałość o jakość powietrza, czy też circular economy, ale istotna jest także znajomość zagadnień takich jak: ochrona klimatu, ochrona wód i gospodarki wodnej, ochrona różnorodności biologicznej. Są to wszystko wyzwania cywilizacyjne, które wymagają uwzględnienia w procesie wychowawczym i dydaktycznym w pracy z uczniami. W szkołach Powiatu Tarnowskiego takie działania są już prowadzone.

W organizację kampanii włączył się też Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Oddział w Tarnowie i Stowarzyszenie „Partnerstwo - Dialog - Współpraca”. Partnerem projektu była także Castorama Tarnów, dzięki której do uczniów trafiły dodatkowe, cenne nagrody.

Projekt „Bądź Eko - kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów”  jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

13.09.2019
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |