Pełnomocnik do głosowania

 Jeszcze tylko do 4 października każdy, kto skończył 75 lat, może złożyć wniosek o głosowanie w październikowych wyborach parlamentarnych przez pełnomocnika. Z takiej formy oddania głosu mogą skorzystać również osoby, które posiadają orzeczenie o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 

Pełnomocnikiem głosującego może zostać osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania z innej gminy, z wyjątkiem osób wchodzących w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa, mężów zaufania i osób kandydujących w wyborach. Prawo do głosowania przez pełnomocnika nie przysługuje wyborcom przebywającym w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, a także wyborcom głosującym korespondencyjnie. Wszelkie informacje na ten temat są udzielane w Urzędzie Miasta Tarnowa pod numerami telefonów: 14 6882411, 14 6882469, 14 6882493.

Wnioski o głosowanie przez pełnomocnika można składać do 4 października do godziny 15.30 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Tarnowa przy ulicy Nowej w 4, na parterze w pokoju nr 19 i przy ulicy Mickiewicza 2 – na parterze oraz w pokoju nr 310. W tych samych miejscach można również pobrać druk wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa oraz druk zgody na przyjęcie pełnomocnictwa. Akt pełnomocnictwa zostanie przygotowany w obecności urzędnika w miejscu, które wskaże osoba wnioskująca – może to być na przykład miejsce jej zamieszkania. Pełnomocnictwo można cofnąć najpóźniej 2 dni przed dniem wyborów albo - głosując osobiście - nim zdąży zrobić to pełnomocnik.

 

03.10.2019
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |