Szynwałd najlepszy w sieci

 Szynwałd z gminy Skrzyszów zwyciężył w kategorii „Małopolska wieś w sieci” w konkursie organizowanym przez Województwo Małopolskie „Małopolska wieś 2019”. Zorganizowany po raz trzeci konkurs ma na celu wyróżnienie sołectw i ich mieszkańców za aktywną działalność na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi.

 

Po raz trzeci Województwo Małopolskie zorganizowało konkurs „Małopolska wieś 2019”. Konkurs ma na celu wyróżnienie sołectw i ich mieszkańców za aktywną działalność na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi. W tegorocznej edycji udział wzięło 50 sołectw z 17 powiatów. Nagrody przyznawane były w trzech kategoriach:Najpiękniejsza Małopolska Wieś, Nowatorska Małopolska Wieś, Małopolska Wieś w Sieci. Ocenie podlegały mi.in:estetyka sołectw, ład przestrzenny i urbanistyczny, działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego, działania podejmowane w kierunku integrowania społeczności lokalnych, działania innowacyjne w obszarze działań społecznych i infrastruktury, wykorzystanie internetu i innych komunikatorów społecznościowych w celu promocji sołectwa. Rezultatem pracy komisji konkursowej, zarządu oraz Sejmiku Województwa Małopolskiego było rozdysponowanie kwoty 546 tysięcy złotych pomiędzy 21 gmin województwa małopolskiego, z terenu których wyłoniono nagrodzone i wyróżnione sołectwa.
Tytuł „Najpiękniejszej Małopolskiej Wsi” zdobyły: Zawada w gminie Tarnów, Krościenko Centrum i Kobylanka w gminie Gorlice. Nowatorskimi Małopolskimi Wsiami zostały Milik, Zalasowa, Wróblowice i Osiek.

W kategorii „Małopolska Wieś w Sieci” zwyciężył Szynwałd w gminie Skrzyszów, który otrzymał 10 tysięcy złotych. Nagroda przeznaczona zostanie na zagospodarowanie zieleni w centrum wsi, zakup 5 tablic ogłoszeniowych, tablicy turystycznej i stojaków na rowery. W Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu, z rąk sekretarza województwa Wojciecha Piecha oraz radnego Patryka Wichra, wyróżnienie odebrali: Wójt Gminy Skrzyszów Marcin Kiwior, sołtys Szynwałdu Maria Żywiec oraz administrator strony www.szynwald.pl Anna Mądel.

04.10.2019
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |