Kolejne małopolskie zabytki odzyskają dawny blask

 Nasz region może pochwalić się wspaniałą historią, tradycją i kulturą, a małopolskie zabytki zachwycają przyjezdnych z całego świata. Już niebawem, w ramach drugiego naboru w konkursie „Ochrona zabytków Małopolski”, wiele z nich będzie mogło zostać odnowionych i zabezpieczonych przed nieuchronnym upływem czasu. Wnioski można składać do 11 października.

 

W tym roku, o przyznanie dofinansowania ponownie mogą starać się właściciele lub posiadacze zabytkowych obiektów, w tym m.in. osoby prywatne, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, parafie czy gminy wyznaniowe. Pieniądze przyznane w ramach dotacji mogą być przeznaczone chociażby na przeprowadzenie koniecznych prac budowlanych, czy konserwację znajdujących się w nich obrazów, rzeźb czy polichromii.

Zgodnie z zasadami przyjętymi w regulaminie konkursu dotacje mogą być wykorzystane na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach posiadających istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe oraz będących w złym stanie technicznym.

Wnioski mogą dotyczyć zadań, które rozpoczęły się nie wcześniej niż 1 stycznia 2019 roku, a zakończą nie później niż 31 grudnia 2019 roku. Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty – udokumentowane dowodami księgowymi wystawionymi na beneficjenta – poniesione najwcześniej po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji, a najpóźniej do końcowego terminu realizacji zadania.

Maksymalna kwota dotacji z budżetu województwa małopolskiego wyniesie nie więcej niż 200 tys. zł a wnioskodawca może, w ramach danego naboru, wystąpić z maksymalnie dwoma wnioskami o dotacje. Dofinansowania nie może otrzymać projekt, którego zakres w 2019 roku jest już objęty dotacją tego konkursu. Warunkiem rozliczenia dotacji będzie wykonanie prac i dokonanie wszystkich płatności do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Wnioski o dotacje kierowane są do Sejmiku Województwa Małopolskiego w II naborze wniosków w 2019 roku tylko w formie papierowej (wnioski plus obowiązkowe załączniki) na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

04.10.2019
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |