Sporna „Marcinka”

 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał korzystną dla tarnowskiego samorządu decyzję w sprawie Góry św. Marcina. Orzeczenie WSA nie tylko potwierdza słuszność stanowiska prezydenta Tarnowa w innym, ale dotyczącym tej samej sprawy procesie, przybliża też możliwość prawnego uregulowania tytułu to terenu na „Marcince”.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał korzystną dla tarnowskiego samorządu decyzję w sprawie Góry św. Marcina. Orzeczenie przybliża również do prawnego uregulowania tytułu do tego terenu. Na początku października Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę pełnomocnika PawłaKlaudii Sanguszko na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2019.  Decyzją tą minister stwierdził, iż działka, na której znajdują się ruiny zamku, podpada pod działanie dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej. - Sąd potwierdził tym samym, że teren wraz z ruinami zamku stanowi od roku 1944 własność Skarbu Państwa. - Orzeczenie WSA w Warszawie przybliża miasto do prawnego uregulowania tytułu do wzgórza zamkowego, choć Paweł i Klaudia Sanguszko mogą jeszcze wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego – mówi Grzegorz Szczerba, radca prawny Urzędu Miasta Tarnowa.

W Sądzie Rejonowym w Tarnowie toczy się obecnie sprawa z powództwa Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta Tarnowa, o uzgodnienie treści księgi wieczystej, w której to księdze jako właścicieli terenu na Górze św. Marcina wpisano Pawła i Klaudię Sanguszko. Orzeczenie WSA w Warszawie ma dla tej sprawy duże znaczenie i działa na korzyść stanowiska prezentowanego w procesie przez prezydenta Tarnowa. Orzeczenie WSA w Warszawie potwierdza również słuszność stanowiska prezydenta miasta, który nie zgadza się na spełnienie żądań pełnomocników Pawła i Klaudii Sanguszko co do zapłaty przez miasto odpowiedniej kwoty w zamian za przekazanie terenu. Na dzień dzisiejszy pełnomocnicy Pawła i Klaudii Sanguszko podtrzymują roszczenie o zapłatę przez miasto kwoty miliona złotych, choć w kwietniu 2008 roku w umowie zawartej w formie aktu notarialnego cenę sprzedaży nieruchomości ustalili na 200 000 złotych.

 

07.10.2019
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |