„Straszny dwór - straszydła i inne dziwadła” - Międzyszkolny Konkurs Plastyczny

 Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie organizuje, już po raz ósmy, Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Dzieckiem być...”. Tegoroczne hasło to „Straszny dwór – straszydła i inne dziwadła”. Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach: „Maluch”, „Młodzik” i „Nastolatek”. Prace można dostarczyć osobiście lub przysłać pocztą w terminie do 4 grudnia 2019 roku.

 

Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie organizuje, już po raz ósmy, Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Dzieckiem być...”. Tegoroczne hasło to „Straszny dwór – straszydła i inne dziwadła”. Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach - „Maluch” (uczniowie I, II i III klas szkół podstawowych), „Młodzik” (uczniowie klas IV, V i VI szkół podstawowych) oraz „Nastolatek” (uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych).

Udział w Konkursie polega na wykonaniu indywidualnej (bez pomocy osób trzecich) pracy plastycznej w formacie A-3 dowolną techniką (farbami akwarelowymi, plakatowymi, pastelami olejnymi, wyklejanej z kolorowego papieru czy materiału itp.).

Nauczyciel danej szkoły przeprowadza eliminacje szkolne i dostarcza na adres ZSP
prace uczniów w danej kategorii wiekowej oraz zgłoszenie do konkursu. Każdy uczeń może przedstawić nie więcej niż jedną pracę.

Prace można dostarczyć osobiście lub przysłać pocztą na adres Zespołu Szkół Plastycznych, nieoprawione, w terminie do 4 grudnia 2019 roku z dopiskiem: Konkurs Plastyczny „Dzieckiem być...”

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora ZSP. Decyzje jury będą ostateczne.

Komisja Konkursowa zbierze się w terminie do 10.12 i wybierze najlepsze prace zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu. Każda szkoła, która weźmie udział w konkursie, otrzyma listę osób zakwalifikowanych do drugiego etapu.

Drugi etap konkursu odbędzie się dnia 14 stycznia 2020 roku w Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie.

Autorzy najlepszych prac z każdej kategorii będą uczestniczyć w bezpłatnych, czterogodzinnych warsztatach, podczas których pod kierunkiem artystów – nauczycieli Zespołu Szkół Plastycznych wykonają pracę zgodną z tematyką konkursu. Materiały na warsztaty zostaną zapewnione przez organizatora.

W czasie trwania warsztatów dla uczniów, nauczyciele – opiekunowie zostaną zaproszeni do udziału w seminarium oraz warsztatach, prowadzonych przez nauczycieli Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie.

Po zakończeniu warsztatów, Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.zsp.tarnow.pl i jest jedynym dokumentem określającym jego zasady. Pytania dotyczące Konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres: konkursy@zsp.tarnow.pl

08.10.2019
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |