Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego

 We wtorek, 15 października, w Starostwie Powiatowym w Tarnowie odbędzie się kolejna sesja Rady Powiatu Tarnowskiego. Początek obrad o godzinie 12.00. W proponowanym porządku obrad znalazły się 23 punkty.


15 października o godzinie 12.00 rozpocznie się kolejna sesja Rady Powiatu Tarnowskiego. Obrady odbędą się w siedzibie starostwa przy ulicy Narutowicza.

W porządku obrad zaproponowano 23 punkty. Radni zajmą się m.in. sprawozdaniem końcowym ze współzawodnictwa sportowego Szkół Powiatu Tarnowskiego w roku szkolnym 2018/2019 oraz rocznym sprawozdaniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Zaplanowano także podjęcia uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie, a także sprawozdaniem z działalności promocyjnej szkół i placówek oświatowych wraz ze sprawozdaniem ze stanu naboru do szkół powiatowych na rok szkolny 2019/2020.

W porządku obrad znalazło się również sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w II kwartale 2019 r.

14.10.2019
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |