Ruszyła budowa PSZOK-ów

 W tarnowskim PUK przy ulicach Kąpielowej i Komunalnej ruszyła budowa nowych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – tzw. PSZOK. Na ten cel PUK pozyskał środki unijne z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość brutto projektu wynosi prawie 6,6 mln zł, w tym uzyskane dofinansowanie to 3.650.000 zł.

 

W obu zakładach PUK od kilku lat funkcjonują PSZOK-i, ale w obliczu rosnących z roku na rok ilości segregowanych przez mieszkańców odpadów komunalnych, zapadła decyzja o budowie nowych punktów – większych i bardziej funkcjonalnych.

PUK po skutecznej aplikacji o środki unijne, wyłonił w przetargu inżyniera kontraktu – HTS Sp. z o.o. z Rzeszowa, a następnie wykonawcę – MTM Budownictwo Sp. z o.o. w Tarnowie, który w systemie zaprojektuj i wybuduj zrealizuje inwestycję.

Na ul. Komunalnej PSZOK znajdzie się w zupełnie innym miejscu, niż był dotychczas. Będzie też znacznie większy. Powierzchnia planowanego obiektu to pół hektara, gdy dotychczasowy PSZOK miał zaledwie 12 arów. Głównym elementem nowego PSZOK będzie najazdowa rampa z kontenerami. Taki układ ułatwi mieszkańcom wjazd i wyładunek posegregowanych odpadów do kontenerów stojących u podnóża rampy. Pomieszczenia znajdujące się pod rampą będą służyć obsłudze punktu m.in. do przechowywania narzędzi i magazynowania odpadów wrażliwych na warunki atmosferyczne.

- W PSZOK-u przy ul. Komunalnej oprócz gospodarki odpadami prowadzić będziemy edukację ekologiczną – mówi Piotr Zieliński, kierownik Składowiska w PUK przy ul. Komunalnej. – Będzie tu ścieżka edukacyjna z tablicami informacyjnymi, będą ławki, stojaki dla rowerów. Już dzisiaj zapraszamy szkoły i przedszkola.

PSZOK w zakładzie przy ul. Kąpielowej będzie miał podobny układ, jak ten przy Komunalnej, tj. rampa wyładowcza z kontenerami, ale bez ścieżki edukacyjnej. Jego lokalizacja i powierzchnia nie ulegną zmianie względem dotychczasowego, ale gruntownie zmieni się wyposażenie, poprawiając funkcjonalność i efektywność obiektu.

Budowa obu nowych PSZOK zakończy się w grudniu.

16.10.2019
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |