„Polska niepodległa” - konkurs plastyczny dla uczniów

 Rusza kolejna edycja konkursu plastycznego „Polska niepodległa”. To konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, w którym mają za zadanie przedstawić współczesną interpretację patriotyzmu, w odniesieniu do słów-kluczy, jak tożsamość, wolność i niepodległość. Zgłoszenia przyjmowane będą do 20 listopada.

 

Celem konkursu jest propagowanie postaw patriotycznych wśród uczniów oraz kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec ojczyzny. To też popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o historii Polski, odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, najważniejszych postaciach związanych z ruchem niepodległościowym. Jednym z konkursowych tematów jest również sam Tarnów, który jako pierwsze miasto na ziemiach polskich ogłosiło niepodległość 31 października 1918 roku.

Uczestnicy mogą składać prace w trzech kategoriach. W pierwszych dwóch, w których uczestnicy podzieleni są na dwie grupy wiekowe (uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII oraz szkół ponadpodstawowych), będą mieli za zadanie przedstawić swoją interpretację dotyczącą współczesnego rozumienia patriotyzmu, jego przejawów, postaw i uzyskania przez Polskę niepodległości. W artystycznej refleksji mają zawrzeć wspomniane hasła, jak: tożsamość, wolność i niepodległość. W przygotowaniu pracy należy oprzeć się o symbole (barwy narodowe, godło, flaga, daty itp.), powinna ona mieć formę plakatu, czyli zawierać zarówno cechy informacyjne, jak i plastyczne.

W trzeciej kategorii mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich szkół – bez podziału na grupy wiekowe. W tym przypadku mają przygotować interpretację hasła „Miasto Tarnów pierwsze niepodległe”.

Prace należy składać osobiście w Wydziale Komunikacji Społecznej przy Rynku 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15.

22.10.2019
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |