Polak, Węgier...

 Szkoła Podstawowa nr 20 im. Polskich Olimpijczyków w Tarnowie otrzymała od Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka dofinansowanie na realizację projektu realizowanego wspólnie z zaprzyjaźnioną szkołą w Veszprém na Węgrzech. Przyznane pieniądze umożliwią jeszcze szerszą niż dotychczas możliwość kontaktów uczniów obu placówek.

 

Społeczność szkolna Szkoły Podstawowej nr 20 z oddziałami sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Tarnowie z radością przyjęła decyzję Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka o przyznaniu dotacji wysokości 35 139 złotych z przeznaczeniem na realizacje wspólnego projektu tarnowskiej szkoły i Szkoły im. Dózsa György w Veszprém na Węgrzech.

Wnioskodawcą i organizatorem projektu jest Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Sportowej w Tarnowie. Głównym celem projektu jest pogłębianie współpracy młodzieży i nauczycieli szkoły w zakresie realizacji wspólnych projektów kulturalnych i oświatowych.

Uczniowie „dwudziestki” będą mogli zapoznać się z kultura zaprzyjaźnionego narodu, jego tradycją oraz zabytkami miast węgierskich. Podczas warsztatów znajdą czas na rozmowy, prezentacje swoich umiejętności i zdobytej wiedzy o kulturze kraju naddunajskiego. Obszar realizacji nie jest przypadkowy, biorąc pod uwagę specyfikę przyjaźni obu narodów oraz wieloletnią współpracę środowisk. Spotkania odbywają się już od 20 lat.

Młodzież z Tarnowa bardzo szeroko współpracuje z młodzieżą węgierską z takich miast, jak: Veszprém, Pápa, Balatonfűred, Budapeszt. Szkoła stara się w ten sposób wzmocnić proces kształcenia młodych Polaków, dać im żywą możliwość obcowania i pobytu z rówieśnikami z zaprzyjaźnionych szkół. Przyznane dofinansowanie da możliwość kontaktu większej liczby uczniów z rówieśnikami z Veszprem, poznania się i  zaprzyjaźnienia.

31.10.2019
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |