Ci, którzy odeszli...

 Śmierć jest lękiem, dramatem, postrachem. Nie chcemy o niej myśleć i mówić, oddalamy ją, jakby nie dotyczyła nas, tylko innych, jakbyśmy mieli tu wiekować. Jak oswoić własne myśli ze śmiercią i przemijaniem? Jak pogodzić się ze śmiercią i przemijaniem najbliższych? Dobrą na to chwilą jest 1 listopada, gdy idziemy na cmentarz szukać cieni tych, którzy odeszli, a którzy kiedyś, przed chwilą, byli z nami, wśród nas, tuż obok...

 

Nie chcemy myśleć o śmierci, oddalamy tą myśl kurczowo trzymając się życia. A przecież śmierć – jego dopełnienie – nie ominie nikogo. Jest świat żywych i świat martwych.

1 listopada jest takim dniem, gdy chcąc nie chcąc musimy zmierzyć się z tym drugim światem. Idziemy na cmentarze szukać cieni tych, którzy odeszli. Zadumani, rozmodleni idziemy na spotkanie, które każe się wyciszyć i wsłuchać w siebie. Oswajamy myśl o śmierci i przemijaniu. Dopiero tu, wśród grobów, doceniamy tych, którzy jeszcze niedawno byli w zasięgu wzroku. Sami, rok temu zapalali znicze, zastanawiając się jak wszyscy, co jest Tam, po drugiej stronie. Czy jest jakaś druga strona? Dzisiaj już wiedzą. Wspomnijmy tych, których zabrał miniony rok.

 

Krzysztof Kudrański – zmarł 28 listopada 2018 roku w wieku 60 lat. Absolwent PLSP w Tarnowie, grafik, artysta plastyk, organizator Akademii Komiksu.

Andrzej Stankiewicz – zmarł 1 stycznia 2019 roku w wieku 71 lat. Wieloletni działacz sportowy. Były prezes MKS Tarnovia.

Zdzisława Warzała – zmarła 11 stycznia 2019 roku w wieku 72 lat. Wieloletnia nauczycielka historii i wicedyrektorka w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika.

Zbigniew Żmuda – zmarł 22 stycznia 2019 roku w wieku 90 lat. Działacz Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich.

Bronisław Wiatr- zmarł 26 stycznia 2019 w wieku 90 lat. Działacz społeczny, przewodnik turystyczny, fotograf, były radny Rady Miejskiej w Tarnowie.

Andrzej Cetera – zmarł 30 stycznia 2019 roku w wieku 63 lat. Archeolog, kierownik tarnowskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie.

Stanisław Gębala – zmarł 21 kwietnia 2019 roku w wieku 84 lat. Polski ekonomista, polityk, I Sekretarz KW PZPR w Tarnowie, Minister pracy i polityki socjalnej, ambasador Polski w Wietnamie, poseł na Sejm PRL VII i VIII kadencji.

Leonard Łącki – zmarł 25 kwietnia 2019 w wieku 71 lat. Współorganizator strajku w Zakładach Mechanicznych w Tarnowie, działacz podziemnej „S”, m.in. inicjator krzyża kwietnego, w latach 1982- 1987, współorganizator Ośrodka Dokumentacji Czynu Niepodległościowego Tarnina, Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, redaktor podziemnych czasopism.

Andrzej Westwalewicz – zmarł 1 czerwca 2019 roku w wieku 71 lat. Tarnowski malarz i grafik. Uhonorowany m.in. odznaką Zasłużony dla Miasta Tarnowa.

Inż. Kazimierz Zieliński – zmarł dnia 15 czerwca 2019 roku w wieku 85 lat. Przewodniczący Okręgu Tarnowskiego Konfederacji Polski Niepodległej.

Jerzy Szawica – zmarł 30 czerwca 2019 roku w wieku 84 lat. Dyrektor Mościckiej Fundacji Kultury. Animator kultury, twórca wielu ważnych wydarzeń w Mościcach.

Ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż - zmarł 27 września 2019 roku w wieku 69 lat. W latach 1985 – 1991 był prefektem w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, a w latach 1991 – 1998 rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.

01.11.2019
Komentarze:
oset: 02.11.2019
RIP
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |