Parking przy Gumniskiej dla mieszkańców

 Zapadło korzystne dla Tarnowa rozstrzygnięcie sądowe dotyczące nieruchomości, na której zlokalizowany jest ogólnodostępny parking przy ul. Gumniskiej. Roszczenia do terenu, który służy głównie wiernym parafii Matki Bożej Szkaplerznej oraz osobom korzystającym z hali widowiskowo–sportowej, zgłosiła Ann Drillich, reprezentowana przez jedną z warszawskich kancelarii adwokackich.

 

Decyzją sądu, parking przy ulicy Gumniskiej w Tarnowie, który służy wiernym parafii Matki Bożej Szkaplerznej, osobom korzystającym z hali widowiskowo–sportowej oraz mieszkańcom pobliskiego osiedla, pozostanie w rękach Gminy Miasta Tarnowa.

Jak wyjaśnia mecenas Grzegorz Szczerba, reprezentujący w sądzie Gminę Miasta Tarnowa, orzeczenie Sądu Okręgowego w Tarnowie jest prawomocne i oddala groźbę utraty przez miasto nieruchomości, której wydania zażądała Ann Drillich pod koniec 2014 roku.

Skarb Państwa nabył prawa do gruntu w roku 1974 (dokonano wówczas wywłaszczenia). W roku 1991 nieruchomość została skomunalizowana i stała się własnością Gminy Miasta Tarnowa. W 2010 roku Ann Drillich jako córka byłej właścicielki, Blanki Goldman, zwróciła się o stwierdzenie nieważności decyzji wywłaszczeniowej oraz decyzji komunalizacyjnej i stwierdzenie takie uzyskała.

W tej sytuacji w roku 2014 Skarb Państwa – Prezydent Miasta Tarnowa złożył wniosek o zasiedzenie, a Sąd Rejonowy w Tarnowie go uwzględnił i w maju 2019 stwierdził nabycie terenu przez Gminę Miasta Tarnowa. Obecnie stwierdzenie to zaakceptował Sąd Okręgowy w Tarnowie.

Nieruchomość, o którą toczył się spór, składa się z dwóch działek o łącznej powierzchni 1,1 hektara i warta jest blisko 170 tysięcy złotych.

 

13.11.2019
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |