PWSZ w Tarnowie „Liderem Rozwoju Regionalnego 2019”

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie została uhonorowana nagrodą „Lidera Rozwoju Regionalnego 2019”. Prestiżowe wyróżnienie przyznają organizatorzy Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, którego siódma edycja odbyła się w Olsztynie. Nagrodę w imieniu Uczelni odebrała Rektor PWSZ, prof. dr hab. inż. Jadwiga Laska, która wystąpiła w podwójnej roli – laureatki oraz eksperta, biorąc udział w panelach dyskusyjnych dotyczących roli szkolnictwa wyższego we wspieraniu i rozwijaniu polskiej gospodarki.

 

Nagroda „Lidera Rozwoju Regionalnego 2019” trafiła do PWSZ jako docenienie wysiłków wkładanych przez tarnowską Uczelnię w tworzenie synergii pomiędzy nauką i biznesem. - Naszą Uczelnię co roku doceniają różne, opiniotwórcze instytucje, jednak ta nagroda ma dla mnie i całej społeczności akademickiej naszego miasta szczególne znaczenie. Podkreśla bowiem nasz wkład w kształtowanie Tarnowa i regionu. Wkład ten jest coraz większy, a nagroda jest dodatkową inspiracją i zachętą do ciężkiej pracy. Poprzez kooperację z otoczeniem gospodarczym, biznesem, samorządami, czy szkołami średnimi udaje się uzyskiwać jakże potrzebny efekt synergii. Cieszę się zatem, że doceniają to nie tylko nasi studenci i absolwenci, ale także zewnętrzne gremia, w tym Forum Przedsiębiorczości – mówi Rektor PWSZ, prof. dr hab. inż. Jadwiga Laska.

Dwudniowy Kongres przyciągnął rekordową liczbę – ponad 1200 uczestników oraz 150 prelegentów. Wzięli oni udział w kilkunastu debatach i prawie trzydziestu panelach dyskusyjnych.

Rektor Jadwigę Laskę zaproszono do dyskusji o roli szkolnictwa wyższego w kształtowaniu polskiej gospodarki. Uczestnicy poruszyli kilka fundamentalnych zagadnień, m.in.: jak uczyć i kształcić dla przyszłości? Czy centra transferu technologii to jedyny sposób na współpracę z biznesem? Którą drogą powinny podążać polskie uczelnie – w świetle zapisów Konstytucji dla Nauki? Czy kształcenie dualne to najlepsza odpowiedź uczelni na potrzeby rynku pracy?

- Dyskusja była niezwykle ciekawa i bardzo merytoryczna. Poruszyliśmy między innymi problem barier we współpracy nauki i biznesu, nowych ścieżek kariery, modeli kooperacji naukowo-biznesowej, poszukiwania partnerów biznesowych w skali globalnej, czy finansowania projektów badawczychwyjaśnia prof. Laska.

Kolejna, ósma edycja Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości odbędzie się w 2020 roku w Krakowie.

19.11.2019
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |