Hasło oczekiwane

 Rusza konkurs na hasło kampanii informacyjno-promocyjnej Fundacji Kromka Chleba. Hasło ma pomóc w rozpoznawalności Fundacji i jej działań, a także zachęcić do ich wspierania. Termin zgłoszeń upływa 20 grudnia, a do wygrania jest 5 tysięcy złotych.

 

Rusza konkurs na hasło kampanii informacyjno-promocyjnej Fundacji Kromka Chleba. Konkurs jest Jest skierowany do uczniów, studentów, podopiecznych placówek opiekuńczych oraz seniorów, a także do wszystkich, którzy chcą się włączyć w działania Fundacji. – Celem konkursu jest wzrost rozpoznawalności Fundacji Kromka Chleba i prowadzonych przez nas działań, których jest bardzo wiele. Na co dzień pomagamy ludziom, pracujemy w kilku obszarach i chcemy, aby jak najwięcej osób mogło się w te działania włączyć. – mówi prezes Fundacji, Anna Czech.

Hasło ma w sposób zwięzły, chwytliwy oraz łatwy do zapamiętania zachęcać do wspierania działań Fundacji. Dla zwycięzcy przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych.

Konkurs jest prowadzony w okresie od 28 listopada do 20 grudnia. Komisja Konkursowa złożona z członków Fundacji Kromka Chleba pod przewodnictwem Anny Czech, dokona wyboru do dnia 23 grudnia. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Fundacji oraz na profilu Facebook.

Aby wziąć udział w konkursie należy pobrać oraz wypełnić zgłoszenie konkursowe (wraz z oświadczeniem i klauzulą informacyjną) następnie złożyć je w biurze Fundacji Kromka Chleba przy Placu Kazimierza Wielkiego 5 lub wysłać na adres mailowy fundacja@kromkachleba.pl. W przypadku wysłania zgłoszenia konkursowego drogą pocztową, decyduje data wpływu zgłoszenia do biura Fundacji.

Zgłoszenie konkursowe można składać do 20 grudnia do godziny 12.00.

Każdy uczestnik może złożyć tylko jedno zgłoszenie. W przypadku większej liczby zgłoszeń dokonanych przez jednego uczestnika, organizator weźmie pod uwagę ostatnie zgłoszenie. Komisja Konkursowa może nie dokonać wyboru zwycięskiego hasła, w konsekwencji Organizator może zakończyć konkurs bez jego rozstrzygnięcia.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 14 656 02 36. Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.kromkachleba.pl.

 

29.11.2019
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |