Onkologia gotowa na przyjęcia

 Z udziałem prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w Szpitalu Św.Łukasza w Tarnowie otwarty został wyremontowany oddział onkologii klinicznej. To trzeci i ostatni etap poprawy komfortu przebywających w szpitalu chorych onkologicznie.

 

W tarnowskim Szpitalu im. Św. Łukasza zakończona została kolejna inwestycja – oddano wyremontowane pomieszczenia oddziału onkologii klinicznej. To trzeci i ostatni etap zadania „Poprawa jakości i efektywności leczenia chorób nowotworowych w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie poprzez inwestycje w infrastrukturę Oddziału Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Chemioterapii”, który współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Całość kosztowała 7,5 miliona złotych. W pierwszym etapie zakupiono i zamontowano mammograf cyfrowy. W drugim wyremontowano pomieszczenia na potrzeby diagnostyki laboratoryjnej. Teraz rozbudowano i zaadaptowano pomieszczenia dla oddziału onkologii klinicznej oraz wyposażono je w nowoczesne instalacje i systemy. Oddział powiększył się dwukrotnie i będzie w nim 40 łóżek dla pacjentów. Samorząd Małopolski przekazał dofinansowanie do trzeciego etapu projektu – na pokrycie tzw. wkładu własnego – w kwocie 750 tysięcy złotych Szpital otrzymał też z budżetu z województwa dodatkowe 250 tysięcy złotych na dostawę integralnego systemu leczenia napromieniowaniem. Jak przekonywała podczas otwarcia dyrektorka szpitala Anna Czech, teraz czas oczekiwania na przyjęcie na oddział, który już i tak nie był długi, jeszcze się skróci. - To istotna inwestycja dla subregionu tarnowskiego, która świadczy o tym, że małopolska służba zdrowia rozwija się i unowocześnia. Województwo wspiera finansowo i będzie wspierać wszelkie przedsięwzięcia tarnowskiego szpitala mające na celu jak najlepsze leczenie chorób onkologicznych, ale także diagnostykę i profilaktykę. Aby wszystko było tutaj na najwyższym poziomie – mówiła Marta Malec-Lech z zarządu województwa. W uroczystym otwarciu oddziału wziął udział m.in. prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Adam Niedzielski.

 

02.12.2019
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |