Chrońmy świat – nowy projekt Pałacu Młodzieży

 „Chroń świat” to tytuł nowego cyklicznego projektu ekologicznego realizowanego przez Pałac Młodzieży w Tarnowie i Radę Rodziców. Projekt ma charakter edukacyjny i jest dedykowany dzieciom i młodzieży.

 

Z nowym projektem edukacyjnym „Chroń świat” wystartował Pałac Młodzieży w Tarnowie. Działania projektowe, na każdym etapie zakładają zaangażowanie uczestników zajęć różnych pracowni. I choć za oknem ciągle jeszcze łagodna jesień, w pałacowych pracowniach trwają przygotowania do zimy. Uczestnicy zajęć Pracowni Modelarskiej zaprojektowali i wykonali karmniki dla ptaków, a dzieci z Pracowni Plastycznej ozdobiły je dyskretnymi wzorami. Karmniki zawisną na drzewach rosnących w otoczeniu Pałacu Młodzieży.

Otwarcie ptasiej stołówki poprzedzi pogadanka „Jak mądrze dokarmiać ptaki”, którą poprowadzi Tomasz Gawlik – edukator z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Spotkanie odbędzie się 13 grudnia o godzinie 14.30 w Pałacu Młodzieży.

Działania mają służyć nawiązaniu przez dzieci więzi ze środowiskiem naturalnym, pokazaniu podstawowych procesów przyrodniczych i kształtowaniu postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły świat.

13.12.2019
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |