Sprzyja rząd i pogoda

 Spore dofinansowanie ze środków zewnętrznych otrzymał samorząd gminy Zakliczyn  na inwestycje drogowe. Mimo, że kilka z nich ruszyło pod sam koniec ubiegłego roku,  część udało się już zakończyć. Z impetem prowadzona jest także modernizacja zakliczyńskiego Rynku.

 

Pod koniec ubiegłego roku sprzyjająca pogoda pozwoliła rozpocząć i - w niektórych przypadkach także

zakończyć - kilka inwestycji drogowych w gminie Zakliczyn. Samorząd pozyskał na nie spore dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Z kolejnej transzy środków z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wyremontowano dwa odcinki gminnych dróg – w Dzierżaninach  1,3 km za kwotę 293 tys. zł i Wróblowicach  0,9 km za 289 tys. zł. Łącznie na nowe nakładki asfaltowe na tych dwóch drogach wydano blisko 600 tys. zł, a dofinansowanie rządowe wyniosło 80%.. W sumie w 2019 roku samorząd gminy pozyskał ponad 1,2 mln zł ze środków MSWiA, tzw. powodziówek, wykonując 7 zadań związanych z asfaltowaniem dróg gminnych o łącznej  długości blisko 5,5 km. Zmodernizowane drogi pojawiły się dzięki temu  w Faliszewicach, Borowej, Filipowicach, Wesołowie, Stróżach, Dzierżaninach, Wróblowicach oraz w samym Zakliczynie - ul. Łęgi.

Zakończyła się też modernizacja ul. Kamieniec, gdzie na ponad  dwustumetrowym odcinku położono nawierzchnię z kostki betonowej, wyznaczając jednocześnie ciąg pieszo-rowerowy. Inwestycja wsparta została  pieniędzmi z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, a koszt jej realizacji zamknął się kwotą  486 tys. zł, w tym 80% to dofinansowanie ze środków rządowych. .

W grudniu 2019 roku z impetem ruszyły także prace przy przebudowie dróg wokół zakliczyńskiego Rynku (wraz z chodnikami i wymianą instalacji podziemnych). Spora część środków, bo prawie 3,6 mln zł  pochodzi również z Funduszu Dróg Samorządowych. Koszt zadania to kwota ponad 4,8 mln zł. To pierwszy etap rewitalizacji Rynku, jednego z największych w Małopolsce. Zakończenie prac planowane jest na maj przyszłego roku.

Zarówno na modernizację odcinka ul. Kamieniec jak i na pierwszy etap rewitalizacji Rynku, samorząd gminy Zakliczyn pozyskał ponad 4 mln zł zewnętrznego dofinansowania, a wartość wszystkich robót to kwota ponad 5,3 mln zł. Łącznie, w 2019 roku wykonano  11 km nowych nakładek asfaltowych za kwotę ponad 3,1 mln zł.

 

14.01.2020
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |