Mały ZUS plus

 Od 1 lutego do „małego ZUS plus" w Małopolsce zgłosiło się niemal 3,7 tysiąca przedsiębiorców. W kraju przeszło 35 tysięcy osób zadeklarowało przystąpienie do „małego ZUS plus". Kto chce po raz pierwszy skorzystać z tej ulgi, ma czas do 2 marca.

 

Od lutego 2020 roku zmieniły się zasady „małego ZUS" dla przedsiębiorców. Do tej pory z ulgi mogła skorzystać firma, której ubiegłoroczny przychód nie przekroczył 67,5 tys. złotych. Od początku miesiąca kwota ta wzrosła do 120 tysięcy. Inaczej będą też wyliczane składki na ubezpieczenia społeczne. Teraz ich wysokość zależy od dochodu, a nie jak wcześniej od przychodu. Podstawą wyliczenia składek jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu, jaki firma uzyskała w poprzednim roku. Pozostałe warunki, które trzeba spełnić, aby skorzystać z „małego ZUS" nie zmieniły się.

Przedsiębiorca, który chce od lutego korzystać z „małego ZUS" i spełnia warunki do ulgi, powinien zgłosić się maksymalnie do 2 marca. Zrobi to, składając w ZUS dokumenty zgłoszeniowe z odpowiednim kodem ubezpieczenia. Dodatkowo, w marcu musi dostarczyć dokumenty rozliczeniowe za luty, z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie i formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

W nieco innej sytuacji są przedsiębiorcy, którzy już od stycznia 2020 roku korzystają z „małego ZUS" na dotychczasowych zasadach i chcą kontynuować korzystanie z ulgi według nowych zasad. One nie muszą się przerejestrowywać. Mają natomiast obowiązek dwukrotnie złożyć dokumenty rozliczeniowe z danymi potrzebnymi do wyliczenia nowych składek – najpierw w lutym (za styczeń), potem w marcu (za luty).

12.02.2020
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |