Koncert rozliczony

 W Skrzyszowie podsumowano wyniki X Koncertu Charytatywnego, który odbył się 26 stycznia. Dla piątki chorych dzieci z terenu gminy udało się zebrać w sumie ponad 50 tysięcy złotych.

 

Z podsumowania X Koncertu Charytatywnego w Skrzyszowie wynika, że  na jedno z pięciu chorych dzieci z terenu gminy przypadnie ponad 10 tysięcy złotych. Po podliczeniu wszystkich przychodów i kosztów organizacyjnych koncertu okazało się, że przychody czyli wpływy z biletów, licytacji, zbiórki do puszek i wpłaty sponsorów dały kwotę 140 271,98 złotych. Koszty organizacji koncertu, m.in. reklama, plakaty, oświetlenie, nagłośnienie, ochrona, ZAiKS, ubezpieczenie, zabezpieczenie medyczne pochłonęły 89 307,92 złotych. Zysk w wysokości 50 964,06 oznacza, że każde z pięciu potrzebujących pomocy dzieci otrzyma 10 192,81 złotych. Uzyskane środki zostaną przeznaczone m.in. na turnusy rehabilitacyjne oraz specjalistyczne konsultacje lekarskie. Sponsorom, darczyńcom, osobom licytującym, wrzucającym pieniądze do puszek i kupującym bilety, wolontariuszom i wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie imprezy organizatorzy serdecznie dziękują.

 

 

13.02.2020
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |