Michał Wojtkiewicz honorowym obywatelem Powiatu Tarnowskiego

 Dr inż. Michał Wojtkiewicz, pierwszy starosta współczesnego samorządowego Powiatu Tarnowskiego i Poseł na Sejm RP przez cztery kadencje, odebrał tytuł Honorowego Obywatela Powiatu Tarnowskiego. Jest siódmym honorowym obywatelem w historii powiatu.

 

Wręczenie tytułu obyło się podczas sesji Rady Powiatu Tarnowskiego. W laudacji Przewodniczący Paweł Smoleń podkreślił, że Michał Wojtkiewicz jest osobą szczególnie zasłużoną dla społeczności powiatu i regionu tarnowskiego.

W latach 1990-1994 pełnił funkcję burmistrza Miasta i Gminy Tuchów. Działając w tym trudnym czasie, gdy dopiero formował się model prawno-ustrojowy w państwie, dał się poznać mieszkańcom gminy jako skuteczny i oddany wspólnocie mieszkańców działacz samorządowy.

1 stycznia 1999 roku Michał Wojtkiewicz objął funkcję Starosty Tarnowskiego. Tym samym był pierwszą osobą wybraną na ten urząd po utworzeniu współczesnego samorządowego Powiatu Tarnowskiego. - Dzięki skutecznemu zarządzaniu przez siedem lat administracją powiatową przez Michała Wojtkiewicza, wykonano między innymi 150 kilometrów nowych nakładek asfaltowych na drogach powiatu, powstały cztery sale gimnastyczne przy prowadzonych przez powiat szkołach ponadgimnazjalnych, wybudowany został też nowy budynek dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach - wspomina Starosta Roman Łucarz.

W 2005 roku Michał Wojtkiewicz został wybrany posłem na Sejm V kadencji w tarnowskim okręgu wyborczym. Później jeszcze trzykrotnie obdarzany był zaufaniem przez mieszkańców ziemi tarnowskiej w wyborach parlamentarnych.

Jako poseł powszechnie znany był  ze starań o rozwój ziemi tarnowskiej. Doprowadził do renowacji dworca PKP w Tarnowie, który jest obecnie jednym z najpiękniejszych dworców w Polsce. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu podpisana została umowa pomiędzy Powiatem Tarnowskim a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na współprowadzenie przez ministerstwo Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. Tym samym Centrum dołączyło do elitarnego grona 52 instytucji kultury w skali kraju, współprowadzonych przez MKiDN i uzyskało nowe perspektywy rozwoju.

Warto przypomnieć, że Michał Wojtkiewicz posiada także znaczące osiągnięcia zawodowe i naukowe. Ukończył Wyższą Szkołę Rolniczą we Wrocławiu, uzyskując tytuł magistra inżyniera geodezji, a w 1977 roku obronił pracę doktorską na Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Publikował artykuły naukowe z zakresu geodezji oraz urządzeń rolnych. Za prace badawcze był wyróżniany nagrodami rektorskimi i ministerialnymi, w tym między innymi główną  nagrodą w ogólnopolskim konkursie za projekt zagospodarowania Kotliny Kłodzkiej.

13.02.2020
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |