MZB remontuje, inwestuje i planuje

 Miejski Zarząd Budynków sprawuje pieczę nad 281 nieruchomościami, w których jest 2 584 komunalnych lokali mieszkalnych, w tym 439 lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych. Niedługo mieszkań przybędzie, bo miejska spółka planuje rozpoczęcie budowy budynku z 62 mieszkaniami przeznaczonymi dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Wolne lokale, tzw. pustostany, są remontowane i przekazywane przez miasto kolejnym oczekującym rodzinom. Dla przyspieszenia przekazywania lokali powstał program „Mieszkanie za remont”, który cieszy się dużym zainteresowaniem. W ramach jego pierwszej edycji w maju ubiegłego roku nowi użytkownicy przejęli do remontu i zasiedlenia 15 mieszkań, a w drugiej edycji w listopadzie były to już 23 mieszkania. Program jest nadal realizowany.
W latach 2018 – 2019 Miejski Zarząd Budynków w ramach programu „Rewitalizacja Starówki” sfinansował remont elewacji, malowanie klatek schodowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach komunalnych usytuowanych przy ul. Żydowskiej. W ramach kolejnego programu dotyczącego ograniczania niskiej emisji pyłów i zanieczyszczeń budynki te podłączone zostały do miejskiej sieci ciepłowniczej - obecnie można z nich korzystać z centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody.
- W roku bieżącym, w ramach obu programów, zajmować się będziemy nieruchomościami przy ul. Wekslarskiej 2 i Rynek 9. Pozostałe budynki usytuowane przy ul. Wekslarskiej podłączone zostaną do miejskiej sieci ciepłowniczej do końca bieżącego roku – informuje Janusz Galas, prezes Miejskiego Zarządu Budynków.
Sieć ciepłownicza Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej będzie systematycznie podłączana do kolejnych budynków przy ulicy Krakowskiej, Mościckiego i innych, a tam, gdzie sieć dotrzeć nie może wprowadzane zostanie tzw. ogrzewanie gazowe etażowe. W większości budynków zarządzanych przez MZB przeprowadzona została pełna termorenowacja - docieplenie ścian budynków, stropów oraz wymiana stolarki okiennej.
- W bieżącym roku planujemy też rozpoczęcie budowy budynku z 62 mieszkaniami przeznaczonymi dla osób starszych i niepełnosprawnych. Budynek wyposażony zostanie w podjazdy, dźwigi osobowe, samoobsługową pralnię, działał w nim będzie Klub Seniora. Inwestycja umożliwi osobom starszym i niepełnosprawnym zamianę dużych i kosztownych w utrzymaniu lub położonych na wyższych piętrach mieszkań komunalnych – informuje prezes Galas o najnowszych planach spółki.
Przychody uzyskane z opłat czynszowych pokrywają tyko około 75 % kosztów utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych. Rosnące różnice wyrównywane są przez spółkę z przychodów z innych źródeł. Ale koszty utrzymania mieszkaniowego zasobu komunalnego rosną: więcej kosztują remonty i konserwacja, utrzymanie porządku i czystości (podwyższenie płacy minimalnej), drożeje energia elektryczna…
- W związku z tym od maja planujemy zmianę stawki czynszu za najem, które na niezmienionym poziomie pozostawały od 2017 roku, mimo iż zatwierdzony przez radnych program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy przewidywał ich coroczny wzrost. Będą to minimalne wzrosty: czynsz maksymalny zmieniony zostanie z kwoty 6,70 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej do 7,95 zł – mówi prezes MZB. - Zachowane zostaną dotychczasowe procentowe czynniki obniżające - wynikające z usytuowania mieszkania, jego wyposażenia, stanu technicznego budynku i inne. Średnia stawka czynszu po zmianie wynosić będzie 6,63 zł za metr kwadratowy powierzchni mieszkania. Dla najmu socjalnego i pomieszczeń tymczasowych stawka czynszu zmieniona zostanie z kwoty 1,84 zł – do 2,18 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

14.02.2020
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |