Operacje wstrzymane

 Od dzisiaj, 23 marca, szpitale zaczynają ograniczać przyjęcia pacjentów na zabiegi planowe, a od 30 marca zostaną one całkowicie wstrzymane. To decyzja NFZ, która ma na celu ograniczenie zużycia zapasów krwi i preparatów krwiopochodnych.

 

Jak zaleca Narodowy Fundusz Zdrowia, od 23 do 29 marca we wszystkich szpitalach  stopniowe ograniczane będą, a od 30 marca wstrzymane przyjęcia pacjentów na planowe zabiegi operacyjne. Dotyczyć to będzie w szczególności:

endoprotezoplastyki dużych stawów

duże zabiegi korekcyjne kręgosłupa

zabiegi naczyniowe na aorcie brzusznej i piersiowej

pomostowanie naczyń wieńcowych;

nefrektomia;

histerektomia.

Ograniczenie, a następnie wstrzymanie przyjęć ma na celu ograniczenie zużycia zapasów krwi i preparatów krwiopochodnych. Decyzja o odroczeniu terminu zabiegu powinna być podejmowana indywidualnie w odniesieniu do każdego pacjenta, u którego ma być wykonana operacja, z uwzględnieniem jego aktualnego stanu klinicznego i ryzyk wynikających z przeprowadzenia leczenia operacyjnego w późniejszym terminie.

Pacjenci, co do których zostanie podjęta decyzja o odroczeniu operacji, będą mieli wyznaczony kolejny jej termin. Aktualizacja kolejki powinna być przeprowadzona z uwzględnieniem daty zgłoszenia się pacjenta ze skierowaniem.

 

23.03.2020
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |