Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego

 Bez udziału mediów i osób z zewnątrz, 24 marca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowie, przy ulicy Narutowicza 38, odbędzie się XVII sesja Rady Powiatu Tarnowskiego. Początek sesji został zaplanowany na godzinę 12.00.

 

 

Ze względu na sytuację, bez udziału mediów i osób z zewnątrz odbędzie się XVII sesja Rady Powiatu Tarnowskiego, zaplanowana na 24 marca. Proponowany porządek obrad obejmuje 23 punkty. Radni mają m.in. zapoznać się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowej Społecznej Rady do spraw osób niepełnosprawnych w 2019 roku oraz działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Tarnowskiego za 2019 rok.

Ponadto w porządku obrad znalazły się punkty dotyczące rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2019 rok Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej i  Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie i przyjęcia planu finansowego Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego na rok bieżący.

Radni podejmą także uchwały w sprawie uchwalenia i przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Powiecie Tarnowskim na lata 2018-2023, poszerzonego o pełną diagnozę przemocy w Powiecie Tarnowskim oraz zmienią uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tarnowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Tarnowski a także warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Członkowie Rady zapoznają się  ze sprawozdaniem z prac Zarządu Powiatu Tarnowskiego i informacją z realizacji uchwał Rady.

Obrady będą transmitowane za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej urzędu

23.03.2020
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |