Nauczyciel w sieci

 W związku z aktualnymi wyzwaniami, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli przygotowało ofertę sieci współpracy i samokształcenia, która ma wesprzeć nauczycieli w pracy zdalnej na terenie całego województwa. Celem wdrożonego projektu jest błyskawiczne diagnozowanie i i rozwiązywanie problemów związanych z organizacją nauczania zdalnego.

 

Od 25 marca będą obwiązywały nowe przepisy przyjęte Rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca, określające zasady prowadzenia kształcenia na odległość, oceniania i klasyfikowania uczniów w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Nowe przepisy będą obowiązywać do 10 kwietnia. Dlatego Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli przygotowało praktyczne porady i propozycje wspierające nauczycieli i dyrektorów szkół w realizacji nauczania zdalnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

- Uruchamiamy 32 sieci współpracy i samokształcenia dedykowane nauczycielom poszczególnych przedmiotów i poziomów edukacyjnych, których celem jest diagnozowanie i rozwiązywanie problemów związanych z organizacją nauczania zdalnego - wyjaśnia Łukasz Cieślik, dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Sieci będą realizowane w trybie on-line z wykorzystaniem platformy Moodle, na której nauczyciele otrzymają wsparcie eksperckie ze strony nauczycieli konsultantów i nauczycieli doradców metodycznych, a także będą mieli możliwość dzielenia się dobrymi praktykami.

Szczegółowe informacje na temat organizowanych form wsparcia oraz rekomendacje można znaleźć na stronie Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz na Facebooku.

Ostatecznym rezultatem pracy sieci, w której w pierwszej fazie uczestniczyć będzie około tysiąca nauczycieli, będzie przygotowanie praktycznych rekomendacji uwzględniających bazę materiałów oraz narzędzi przydatnych do pracy zdalnej dla szerokiej grupy nauczycieli.

 

25.03.2020
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |