Nowe kierunki PWSZ

 Władze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie skierowały do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wnioski o utworzenie czterech nowych kierunków studiów. Trzy z nich to kierunki magisterskie, jeden licencjacki.  Zgodnie z planem tegoroczna rekrutacja ma się rozpocząć 1 czerwca

 

O utworzenie czterech nowych kierunków studiów ubiegają się władze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.  Trzy z nich to kierunki II stopnia (magisterskie), a jeden I stopnia (licencjacki). W PWSZ mają nadzieję, że mimo nadzwyczajnej sytuacji,  nabór na „magisterskie”: Ekonomię, Pracę socjalną i Technologię chemiczną oraz „licencjackie” Położnictwo zostanie przeprowadzony już na rok akademicki 2020/2021. Zgodnie z planem tegoroczna rekrutacja ma się rozpocząć 1 czerwca. - Staramy się cały czas poszerzać ofertę dydaktyczną uczelni i dostosowywać ją do oczekiwań studentów oraz sygnałów z rynku pracy. Bardzo zależało nam na tym, aby na stworzyć absolwentom kolejnych kierunków studiów licencjackich możliwość zdobycia stopnia magistra w Tarnowie. Mam nadzieję, że niebawem przekazywać będziemy dobre wieści w tym względzie – mówi dr Małgorzata Martowicz, Prorektor PWSZ ds Studenckich i dydaktyki.

Ciekawą propozycją jest kierunek Technologia chemiczna. - To studia II stopnia nie tylko dla absolwentów Chemii, ale i dla tych, którzy ukończą Inżynierię materiałową. Studia te będą realizowane na bazie dwóch programów studiów, trwających cztery lub trzy semestry. Te pierwsze będą dla absolwentów Chemii, którzy kończą I stopień z tytułem licencjata i będą mogli w trakcie pierwszego semestru uzupełnić kompetencje inżynierskie. Dla tych absolwentów przewidujemy rekrutację w lecie. Studia trzysemestralne natomiast są przewidziane dla absolwentów Inżynierii materiałowej, której absolwenci kończą studia z tytułem inżyniera. Dla nich przewidujemy rekrutację w lutym – wyjaśnia Prorektor Martowicz.

Na wszystkich nowo otwartych kierunkach będą mogli studiować także absolwenci innych uczelni, którzy spełnią wymagania rekrutacyjne i pozytywnie przejdą proces rekrutacji. Senat PWSZ zatwierdził już nowe programy oraz harmonogramy studiów, uczelnia zawarła także porozumienia z pracodawcami w sprawie przyjęcia na praktyki przyszłych studentów

Jeśli MNiSW pozytywnie rozpatrzy wnioski z Tarnowa, w PWSZ będą już 22 kierunki. Naukę na ośmiu z nich będzie można zakończyć zdobyciem tytułu magistra. Obecnie „magisterskich” kierunków jest pięć: Administracja, Filologia polska, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo oraz Wychowanie fizyczne.

 

03.04.2020
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |