Orzeczenia na czas epidemii są ważne

 Osoby, które złożyły wniosek o przedłużenie prawa do renty, świadczenia uzupełniającego dla osób niesamodzielnych lub świadczenia rehabilitacyjnego mogą być spokojne. Orzeczenie wydane przez lekarza orzecznika i komisje lekarskie zachowuje ważność przez następne trzy miesiące.

 

Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, osoby, które złożyły wniosek o przedłużenie prawa do renty, świadczenia uzupełniającego dla osób niesamodzielnych lub świadczenia rehabilitacyjnego mogą być spokojne. Chodzi o orzeczenie, którego ważność upływa w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w okresie 30 dni po ich odwołaniu. Orzeczenie zostanie wydłużone o kolejne trzy miesiące, jeżeli przed końcem jego ważności zostanie złożony wniosek o świadczenie na dalszy okres. Orzeczenie lekarza orzecznika albo komisji lekarskiej, na podstawie którego  ubezpieczony ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, też zostaje wydłużone na podobnych zasadach. Orzeczenie to będzie ważne jeszcze trzy miesiące, jednak nie dłużej niż do końca 12-miesięcznego okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego. O trzy miesiące przedłużone będzie także orzeczenie, które wygasło przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, czyli przed 14 marca. Chodzi o sytuację, w której klient złożył wniosek np. o przedłużenie renty zanim orzeczenie straciło ważność, a ZUS nie wydał nowego przed wejścia w życie ustawy, czyli przed 31 marca.

 

 

04.04.2020
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |