Pierwsze izolatorium w Małopolsce

 Hotel Royal pod Wawelem – jako hotel dla medyka – stał się drugim domem dla kadry medycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Swoją funkcję zmieni też Hotel Wyspiański przy Plantach. To tam powstanie pierwsze małopolskie izolatorium. Poprowadzi je Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II.

 

Wiele osób chorobę COVID-19 – wywołaną zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 – przechodzi łagodnie. Mogą oni jednak stać się źródłem zakażenia dla innych osób. To głównie z myślą o takich przypadkach wojewodowie i dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia tworzą w poszczególnych regionach izolatoria. Z założenia w izolatoria będą się zmieniać wskazane przez wojewodów hotele, hostele, akademiki i sanatoria. Są to bowiem miejsca, które w najlepszy sposób mogą pełnić taką funkcję.

Do izolatorium będą kierowane osoby chore na infekcję COVID-19 o łagodnym przebiegu, niewymagające leczenia w szpitalu, osoby, u których podejrzewa się zachorowanie (zostały skierowane przez lekarza do leczenia lub diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 w izolacji poza szpitalem),

osoby, którym lekarz zlecił izolację w domu, ale ze względu na możliwość zakażenia bliskich z grupy podwyższonego ryzyka (np. osoby starsze, z obniżoną odpornością), nie powinny w nim przebywać, osoby, którym lekarz zlecił izolację w domu, lecz z innych przyczyn nie mogą poddać się jej w miejscu zamieszkania.

Pacjenci będą mieć zapewniony osobny pokój z łazienką, opiekę medyczną na miejscu w izolatorium i łączność telefoniczną z personelem medycznym lub personelem izolatorium, trzy posiłki dziennie.

Stan zdrowia osób przebywających w izolatorium będzie monitorowany przez personel medyczny. Przynajmniej dwa razy dziennie ma kontrolować go pielęgniarka. Nad izolowanym czuwa również lekarz, który wizytuje pacjenta na miejscu lub udziela teleporady medycznej, np. przez telefon. W izolatorium pobiera się także wymazy do badań na obecność koronawirusa.

Pacjent opuszcza izolatorium wyłącznie na podstawie wypisu, po uzyskaniu dwukrotnego wyniku ujemnego testów diagnostycznych. Pomieszczenia, które zajmował, po wypisaniu każdorazowo będą szczegółowo dezynfekowane i przygotowane na przyjęcie nowych osób. Koszty pobytu pacjenta w izolatorium pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Pierwsze małopolskie izolatorium powstało w Hotelu Wyspiański w Krakowie, przy ulicy Westerplatte. Na podstawie polecenia wydanego przez Wojewodę Małopolskiego, za jego utworzenie i prowadzenie odpowiada Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II.

Po zakończeniu szkolenia dla personelu, 6 kwietnia izolatorium będzie gotowe do przyjęcia pierwszych pacjentów. Zostało dla nich przygotowane 200 pokoi.

04.04.2020
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |