Czas na emeryturę

 Osoby, które planują złożenie wniosku o emeryturę w czerwcu, nie muszą obawiać się niekorzystnej waloryzacji składek. W oparciu o tarczę antykryzysową 3.0, ZUS wyliczy emeryturę w ten sam sposób, jak w maju.

 

Osoby, które planują złożenie wniosku o emeryturę w czerwcu 2020 r., nie muszą obawiać się niekorzystnej waloryzacji składek. Zmiana wynika z tarczy antykryzysowej 3.0. Na jej podstawie ZUS wyliczy emeryturę, mimo złożenia wniosku w czerwcu, w ten sam sposób jak w maju.

W poprzednich latach osoby urodzone w czerwcu, które chciały przejść na emeryturę, często wstrzymywały się ze złożeniem wniosku do lipca. Co prawda składając wniosek w lipcu nie dostały emerytury za czerwiec, ale co miesiąc otrzymywały podwyższone świadczenie z powodu korzystnej waloryzacji składek. Różnica w wysokości emerytury z lipca do tej z czerwca wynosiła nawet 300 złotych. W tym roku przyszli emeryci nie muszą czekać z wnioskiem. Jeśli złożą go w czerwcu, świadczenie będzie wyższe niż byłoby przed zmianą przepisów. Ze złożeniem wniosku nie należy się jednak spieszyć. Im później zapadnie decyzja o przejściu na emeryturę, tym będzie ona wyższa. Na jej wysokość składa się bowiem kapitał wypracowany podczas aktywności zawodowej i przewidywana długość życia po przejściu na emeryturę. Jednocześnie opóźniając przejście na emeryturę skraca się przewidywany czas jej wypłaty, dlatego świadczenie zdecydowanie wzrasta.

Z powodu COVID-19 wniosek można złożyć najpóźniej w terminie do 30 dni od upływu stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii. Należy do niego dołączyć oświadczenie, w którym wskazana zostanie data oczekiwanego przyznania prawa do świadczenia, ale nie może ona być wcześniejsza niż 1 marca 2020 roku.

Przed złożeniem wniosku o emeryturę można skorzystać z kalkulatora na PUE ZUS, który wyliczy prognozowaną wysokość świadczenia. W placówce ZUS taką symulację przeprowadzi też doradca emerytalny.

 

21.05.2020
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |